Gå til sidens indhold

QUDDYDL

Langt navn

Uddannelsesgodtgørelse til ledige

Generel Beskrivelse

Uddannelsesgodtgørelse til ledige i ordinær uddannelse ( udbetaling fra A-kasse)

Fra 1988

Detaljeret beskrivelse

QUDDYDL indgår i variablen ARBLHUMV og i variablen QARBLOS. ARBLHUMV= arbejdsløshedsdagpenge og uddannelsesgodtgørelse QARBLOS=udbetalinger fra arbejdsløshedskasser af arbejdsløshedsdagpenge og lign.

Uddannelsesydelserne for 1986 og 1987 ligger i variablen ANDAKAS (andre ydelser fra a-kasser) eller i variablen RESUINK_GL (andre ikke-klassificerede ydelser)

I 1999 ændres modellen for dannelse af uddannelsesgodtgørelsen. Uddannelsesgodtgørelsen øges kraftigt. Modelændringen flytter beløb fra variablen ANDAKAS til variablen QUDDYDL.

I 2004 revideres modellen for dannelse af uddannelsesgodtgørelsen. Uddannelsesgodtgørelsen øges, men udgør stadigvæk en mindre del af ARBLHUMV. Igen flyttes beløb fra variablen ANDAKAS til variablen QUDDYDL.

I 2010 og 2011 er en del af de modtagne dagpenge under virksomheds_praktik, uddannelse og ferie flyttet til variablen ARBLHU. De fleste af disse personer har i 2010 og 2011 både beløb i ARBLHU og i variablene FERIE_DAGPENGE, VIRKSOMHEDS_PRAKTIK og QUDDYDL- det er fordelingen af den enkelte persons dagpenge på de fire variable der er skæv.

Fra 2012 anvendes en model, som korrigerer herfor.

Til og med 2016 anvedtes også oplysninger om udbetalte efterlønsbeløb og arbejdsløshedsdagpenge i modellen. Ændringen er testet på 4. 2016. Udbetalt Efterløn aflder med 0,5 pct., udbetalt arbejdsløshedsunderstøttelse falder med 1,7 pct.. Aktivering( kursus) og virksomhedparktik stiger beløbsmæssigt med 2,5 pct. Residualbeløbet øges med 50 pct..

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel