Gå til sidens indhold

QPRIPENL

Langt navn

Bidrag til privattegnede og privatadministrerede pensioner med løbende udbetalinger, (livrente, rateopsparing i pengeinstitut og rateforsikring i forsikringsselskab).

Generel Beskrivelse

Samlede indbetalte bidrag til privattegnede pensionsordninger med løbende udbetaling eller rateudbetalinger. Det er bidrag, for hvilke der er skattefradrag i indkomstskatten. Bidragene til privattegnede pensionsordninger fratrækkes ikke i de øvrige indkomstvariable. De betragtes dermed forskelligt fra de arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger.

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

QPRIPENL er en del af del af variablen QPRIPEN (bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag).

QPRIPENL omfatter bidrag til pensionsordninger med løbende udbetaling (livrente, rateopsparing i pengeinstitut og rateforsikring i forsikringsselskab). Rateforsikringsbidraget inkluderer eventuelle bidrag, der vedrører risikoforsikringer (kun udbetaling ved invaliditet eller død før aftalt tidspunkt).

Pensionsbidragene er skattefri i det år, hvor de sættes ind i ordningen, jf. pensionsbeskatningsloven, lovbekendtgørelse nr. 1120 2006.

Fra 2010 er der loft over de samlede fradrag i personindkomsten for indbetalinger til rateopsparing, rateforsikring og ophørende livrente. Fradragsloftet gælder for summen af arbejdsgiveradministrede og privattegnede ordninger under et. For tidligere selvstændige samt sportsudøvere under 40 år er der undtagelser fra dette loft, jf. pensionsbeskatningslovens §15A og §15B, jf. følgende link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133111 Fradragsloft: 2010 og 2011 100.000 kr.

Fra 2010 inkl. ophørende livrente.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel