Gå til sidens indhold

PANTAKT

Langt navn

Kursværdi af pantebreve i depot (aktiver) pr. 31. 12.

Generel Beskrivelse

Kursværdi af pantebreve i depot (aktiver) pr. 31. 12

Pantebrev med pant i fast ejendom, hvor pantebrevet er anbragt i depot til forvaltning- (ekskl. pengeinstitutters udlån med pant i ejendom).

Variablen eksisterer fra 1995.

Detaljeret beskrivelse

PANTAKT indgår i variablen INDESTPI (fra 1997) Hvor INDESTPI: Indestående i pengeinstitutter mv., kursværdi af obligationer og pantebreve i depot pr. 31. december

For 1995 og 1996 indgår selvstændig virksomheds beholdning af pantebreve både i AKT og i en selvstændig opgørelse af skattemæssig værdi af egenkapital i virksomhed. Selvstændig virksomheds beholdning af pantebreve indgår derimod i 1995 og 1996 ikke i variablen INDESTPI. Dvs., at PANTAKT for selvstændigt erhvervsdrivende i 1995 og i 1996 kan være større end INDESTPI.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel