Gå til sidens indhold

OVRIG_OVERFORSEL_13

Langt navn

Andre overførsler. SU, boligstøtte, grøn check og børnetilskud.

Generel Beskrivelse

OVRIG_OVERFORSEL_13 er en sumvariabel og beregnes som summen af SU, boligstøtte, grøn check og børnetilskud/børnefamilieydelse.

Boligstøtten er lagt på hos den person i familien, der har søgt støtten.

Børnetilskuddet er lagt til den voksne i familier med en voksen, og i familier med to voksne er børnetilskuddet oftest lagt til hos kvinden ( alle ydelsestyper nævnt i statistikbanktabel bts44)

I Statistikbanktabellen INDKP101 har variablen indkomsttype nr. 14 og benævnes 'Øvrige overførselsindkomster'.

Beløb i kr.

Detaljeret beskrivelse

Sammenhæng med andre variable. OVRIG_OVERFORSEL_13=STIP+KORSTOETT+KORYDIAL+GRON_CHECK

Hvor: KORSTOETT er boligstøtte/boligydelse KORYDIAL er børnetilskud/børnefamilieydelse STIP er stipendier fra Statens Uddannelsesstøtte. GRON_CHECK er grøn check

Sammenhæng med variable før 2013 revisionen OVRIG_OVERFORSEL_13 = ANDOVERFOERSEL+GRON_CHECK

Hvor ANDOVERFORSEL er boligstøtte børnefamilieydelse og stipendier fra statens uddannelsesstøtte.

Stipendier fra Statens uddannelsesstøtte indgår i registeret fra 1983. Før 1983 ligger stipendierne i variablen RESUINK_13

Boligstøtte og børnetilskud er skattefri overførsler. De indgår ikke i indkomststatistikken før 1984.

Reglerne for børnetilskud og børnefamilieydelse ændres i 1987, hvilket giver en kraftig stigning i 1987 og 1988. For yderligere detaljer, se variablen KORYDIAL.

En større reform af Statens Uddannelsesstøtte fra og med studieåret 1988/89 giver anledning til en kraftig stigning i STIP fra 1987 til 1988 og fra 1988 til 1989 - for yderligere detaljer se variablen STIP.

Læs mere om ændringerne i undervariablene under de enkelte variable.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel