Gå til sidens indhold

REVAL

Langt navn

Revalideringsydelse

Generel Beskrivelse

Revalideringsydelse giver kommunerne til personer med begrænsninger i arbejdsevnen. Revalidering skal bidrage til, at personen kan fastholde sin tilknytning til eller komme ind på arbejdsmarkedet.

Detaljeret beskrivelse

Revalideringsydelsen indgår som en del af de samlede skattepligtige ydelser fra kommuner: QBISTYD=( KONTHJ+KHFLYGT+REVAL)+(1994-2004 PASBOERN)+(fra 2005 LEDIGHEDSYDELSE) + (fra 1999 INTGRAYD)+( fra 2000 EFTLEVHJ)+(fra 2002 VARMEHJALP+KONTSKFRI) Hvor: KONTHJ er kontanthjælp, KHFLYGT er aktiveringsydelse REVAL er revalideringsydelse PASBOERN er øvrige ydelser fra kommuner ( fra 2000 især ledighedsydelse) LEDIGHEDSYDELSE er Ydelse udbetalt til ledige personer visiteret til flexjob VARMEHJALP er skattefri varmehjælp til pensionister (data forefindes ikke for 2008 og 2009) KONTSKFRI er skattefri kontanthjælpsydelser

Revalideringsydelse givet efter bistandsloven og Aktivloven. 1994-1998 Revalideringsydelse, Bistandslovens § 43 1999- Revalideringsydelse, Aktivlovens § 52

Kommunerne indberetter i januar det forudgående års udbetalte beløb til Skats oplysningsseddelregister (COR), fra 2008 Skats E_indkomstregister hvortil der indberettes mindst en gang pr. måned. I forbindelse med indberetningen skal indberettes kode for type af kontanthjælp. Ud over revalidering skal der indberettes kode for kontanthjælp til forsørgelse, aktivering, integrationsydelse samt øvrig kontanthjælp (fra 1999 ydelse efter lov om orlov, service og aktivlov).

Disse koder bruges ikke af SKAT, hvorfor kvaliteten vil være svingende. En anden usikkerhedskilde til disse koder er, at bistandsloven/lov om aktiv socialpolitik ændres over tid og har en langt højere opdeling på ydelseskategorier end de fire, der er bruges til indberetningen til COR. Dvs., at den enkelte indberetter i kommunen fx skal afgøre, om forrevalidering er kontanthjælps- eller revalideringsydelse i indberetningen. Ønskes mere detaljerede og præcise data vedr. kontanthjælpsydelser bør kontanthjælpsregisteret eller den sammenhængende socialstatistik anvendes, jf. beskrivelsen af statistikområdet hjælp efter lov om aktiv socialpolitik mv.

Fra 2008 får aktivering og kontanthjælp til forsørgelse samme kode i indberetningen til SKAT. Beløbene fra SKAT for de fire kontanthjælpsydelser: kontanthjælp til forsørgelse, aktivering, revalidering m, introduktionsydelse og øvrig kontanthjælp summes sammen, og fordeles derefter som den skattepligtige del af disse er fordelt i ovennævnte kontanthjælpsregister.

Fra 2016 fordeles kontanthjælpsydelserne efter varigheder i registeret for offentligt forsørgede. Det giver et databrud, da kontanthjælpen har placeret personer på ledighedsydelse, revalidering, ledighedsydelse og kommunalt ressourceforløb på disse ydelser selv om de samtidig med, at de modtager ydelsen er aktiverede. I offentligt forsørgede placeres disse personer på aktivering, når de er under aktivering. Dvs., at kontanthjælp fordelt efter offentligt forsørgede giver færre personer og især mindre beløb på integrationsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse og kommunalt ressourceforløb. For 2015 giver skiftet fra udbetalt kontanthjælp til varigheder i offentligt forsørgede som fordelingsnøgle af kontanthjælpen et fald i antal personerunder passsiv revalidering på 43 pct. og et i udbetalt ydelse på 76 pct.

Revalideringsydelse ligger sammen med Introduktionsydelse, aktiveringsydelse og andre ydelser fra kommuner i variablen ANDBISTANDYD(andre ydelser fra kommuner og A-kasser ) .

Før 1994 ligger kontanthjælpsydelser i variablen KONT_GL (kontanthjælpsydelser 1980-1993) dog på nær revalideringsydelserne efter bistandslovens §42 i perioden 1983 til 1993. I denne periode ligger revalideringsydelserne i variablen ANDBISTANDYD og ikke i KONT_GL.

Kontanthjælpsydelserne bliver hævet i 1994, samtidig med at størstedelen heraf bliver skattepligtig.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel