Gå til sidens indhold

SLUT_LIGNET

Langt navn

Markering for slutligning

Generel Beskrivelse

Markering af om personens indkomet er slutlignet.

Værdien 'J' angiver at indkomsten er slutlignet på udtrækstidspunktet (2015 indkomst primo november), eller at a_indkomsten fra både e-indkomstregisteret og Slutligningsregisteret er lig med nul. Værdien 'N' angiver at indkomsten ikke er slutlignet. Det omfatter: - dødsboer, hvor hverken arvinger eller skattemyndighederne har ønsket slutopgørelse (A-skatten/ kildeskatten accepteres som den endelige slutskat) - personer hvor indberetninger fra selvangivelse ikke foreligger(accepteret af skattemyndighederne) på udrækstidspunktet - personer, som ikke er skattepligtige, men deres indkomster er indberettet til e-indkomstregisteret, især udlændinge ansat på skibe registreret i DIS(Dansk Internationalt Skibsregister)

For personer, hvor SLUT_LIGNET='N' er: Slutskat sat lig med foreløbig betalt skat fra e-indkomstregisteret Arbejdsmarkedsbidragt sat lig med foreløbig betalt arbejsmarkedsbidrag fra e-indkomstregisteret Arbejdsmarkedsbidragspligtig a_indkomstt sat lig med indberettet arbejdsmarkedsbidragspligtig a_indkomst til e-indkomstregisteret Arbejdsmarkedsbidragsfri a_indkomst sat lig med indberettet arbejdsmarkedsbidragsfri a_indkomst til e-indkomstregisteret

Variablen starter i 2015

Detaljeret beskrivelse

SLUT_LIGNET har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel