Gå til sidens indhold

BANKAKT

Langt navn

Indestående i pengeinstitut pr. 31. 12

Generel Beskrivelse

Vi anbefaler, at man benytter det nye formueregister, når man arbejder med formuer. Se https://www.dst.dk/extranet/ForskningVariabellister/FORMGELD%20-%20Samlet%20opg%C3%B8relse%20af%20formue%20og%20g%C3%A6ld.html Det nye formueregister indeholder dog kun data fra 2014 og frem.

Indestående i pengeinstitut pr. 31. 12 (eksl. børneopsparing, selvpensionering og indekskontrakter). variablen eksisterer fra 1995

Detaljeret beskrivelse

BANKAKT indgår i variablen INDESTPI fra og med 1997 Hvor INDESTPI: Indestående i pengeinstitutter mv., kursværdi af obligationer og pantebreve i depot pr. 31. december

For 1995 og 1996 indgår selvstændig virksomheds indestående i pengeinstitutter både i BANKAKT og i en selvstændig opgørelse af skattemæssig værdi af egenkapital i virksomhed. Selvstændig virksomheds indestående i pengeinstitutter indgår derimod i 1995 og 1996 ikke i variablen INDESTPI. Dvs., at BANKAKT for selvstændigt erhvervsdrivende i 1995 og i 1996 kan være større end INDESTPI.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel