Gå til sidens indhold

ARBLHU

Langt navn

Arbejdsløshedsdagpenge

Generel Beskrivelse

Arbejdsløshedsdagpenge

Fra 1980 Fra 1999 er beløbet ekskl. feriedagpenge

Detaljeret beskrivelse

ARBLHU indgår i variablen ARBLHUMV og i variablen QARBLOS. ARBLHUMV= arbejdsløshedsdagpenge og uddannelsesgodtgørelse QARBLOS=udbetalinger fra arbejdsløshedskasser af arbejdsløshedsdagpenge og lign.

Arbejdsløshedsdagpengene er undervurderet i 1986; manglende beløbet ligger i variablen RESUINK_GL.

I 1999 flyttes feriedagpenge fra ARBLHU til variablen ANDAKAS- fra 2009 flyttes feriedagpenge til variablen FERIE_DAGPENGE. Det giver et kraftigt fald i antal modtagere af ARBLHU. Hvor: RESUINK_GL er restindkomst inkl. honoraraflønning og børnebidrag
ANDAKAS er anden understøttelse fra arbejdsløshedskasser FERIE_DAGPENGE er dagpenge udbetalt af a_kasse til medlemmer på ferie

I 2010 og 2011 er en del af de modtagne dagpenge under virksomheds_praktik, uddannesle og ferie flyttet til variablen ARBLHU. De fleste af disse personer har i 2010 og 2011 både beløb i ARBLHU og i variablene FERIE_DAGPENGE, VIRKSOMHEDS_PRAKTIK og QUDDYDL- det er fordelingen af den enkelte persons dagpenge på de fire variable der er skæv.

Fra 2012 anvendes en model, som korrigerer herfor.

Til og med 2016 anvedtes også oplysninger om udbetalte efterlønsbeløb og arbejdsløshedsdagpenge i modellen. Ændringen er testet på 4. 2016. Udbetalt Efterløn aflder med 0,5 pct., udbetalt arbejdsløshedsunderstøttelse falder med 1,7 pct.. Aktivering( kursus) og virksomhedparktik stiger beløbsmæssigt med 2,5 pct. Residualbeløbet øges med 50 pct..

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel