Gå til sidens indhold

ANPERIND

Langt navn

Anden personlig indkomst

Generel Beskrivelse

Indkomster, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og hvor der ikke foreligger oplysningspligt for udbetaleren. Feltet udfyldes med indkomst som værdi af visse personalegoder ( ydet personalelån og fri sommerbolig i udlandet ) og avance ved salg af formuegoder, samt værdi af kost og logi, som ikke er A-indkomst. Hertil kommer fortjeneste ved salg af ædle metaller, ædelstene og lignende. Endvidere indgår fortjeneste ved salg af goodwill, tidsbegrænsede rettigheder mv., når beløbene ikke skal indgå i overskud af selvstændig virksomhed.

variablen eksisterer fra 1997

Detaljeret beskrivelse

ANPERIND indgår i variablen RESUINK Hvor: RESUINK: Restindkomst inkl. børnebidrag

Ændringer i ANPERIND 1997 til 2000 inkl. fri helårsbolig til direktører og hovedaktionærer.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel