Gå til sidens indhold

SP_PENSION

Langt navn

Engangsudbetalinger fra midlertidig/særlig pension før fradrag af afgift.

Generel Beskrivelse

Udbetalinger fra Den Særlige Pensionsopsparing udbetales i rater over 10 år, når man bliver folkepensionist.

Beløb under 15.000 kr. udbetales dog som engangsbeløb. Resterende beløb udbetales ligeledes ved dødsfald. Disse beløb ligger i denne variabel (SP_PENSION) engangsudbetalinger for årene 2001 til 2009.

Ordningen er ophævet, og indestående beløb 2009 er udbetalt i 2009 eller 2010 som engangsudbetaling.

Indbetalinger til den midlertidige pension foregik i 1998. I 1999 afløstes den midlertidige pension af den særlige pension. I 1999-2003 har der været indbetalt til den særlige pension.

Variablen eksisterer fra 2001 til 2010.

Detaljeret beskrivelse

SP_PENSION har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel