Gå til sidens indhold

AKIHUBS

Langt navn

Aktieudbytte af danske aktier hvor der er indeholdet udbyttetskat.

Generel Beskrivelse

Udbytte af danske aktier, hvor der er indeholdt 25 pct. udbytteskat (fra 2001 28 pct.) - både noterede og unoterede aktier samt aktier i og uden for depot.. Beløb før fradrag af udbytteskat.

Variablen eksisterer fra 1997

Detaljeret beskrivelse

AKIHUBS indgår i variablen DAKTIE

Hvor DAKTIE: Udbytte samt gevinst/tab på danske aktier og investeringsforeningsbeviser

Der indberettes først hvis udbyttet er over et grundbeløb- for par dobbelt grundbeløb under ét- se også bilag til variablen AKTIEINDK (aktieindkomst) under emnet højkvalietesdokumentation. Bemærk at fra 2001 indberettes udbytte af danske børsnoterede aktier og udlodning fra investeringsforening i dansk depot (før indeholdelse af udbytteskat) uanset grundbeløb.

Hvis der er anden dansk aktieindkomst eller udenlandsk aktieindkomst hos personen eller dennes skattemæssige samlever, så indberettes uanset grundbeløb

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel