Gå til sidens indhold

ARBPEN16

Langt navn

Bidrag der medgår til finansiering af arbejdsgiveradministreret supplerende engangsydelse i pensionskasse, efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag

Generel Beskrivelse

Bidrag der medgår til finansiering af arbejdsgiveradministreret supplerende engangsydelse i pensionskasse, ekskl. arbejdsmarkeds- bidrag.

Indbetalinger til supplerende engangsydelse i pensionskasse via arbejdsgiver, der kan bortses fra ved indkomstopgørelsen. Beløbet er ekskl. arbejdsmarkedsbidrag betalt af pensionskasse. Omfattet af pensionsbeskatningslovens kapital 1.

Den største del af ARBPEN16 indgår i variablen ARBPEN10, da supplerende engangsydelse sammen med en pensionsordning med løbende udbetalinger, markeres både som type løbende udbetaling og som type supplerende engangsydelse i pensionskasse.

variablen eksisterer fra 1995.

Detaljeret beskrivelse

Fra 2010 inkl. supplerende engangsydelse i pensionskasse vedr. livrenter.

Arbejdsmarkedsbidraget udgør: 1994: 5 pct. af bidragsgrundlag 1995: 6 pct. af bidragsgrundlag 1996: 7 pct. af bidragsgrundlag fra og med 1997: 8 pct. af bidragsgrundlag

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel