Gå til sidens indhold

ANDFRAD

Langt navn

Fradrag i personlig indkomst

Generel Beskrivelse

ANDFRAD indeholder: - Fradragsberttigede indbetalinger til privattegnede pensionsordninger, som ikke administreres af arbejdsgiveren (hvis ordningen administreres af arbejdsgiveren fratrækkes pensionsbidraget lønnen før den indberettes til skat).

-Tilbagebetalt kontanthjælp -Udgifter vedr. selvstændig virksomhed, hvor der trækkes A-skat af indkomsten (assurandører mv.), samt skattefri arbejdsvederlag for udenlandske studerende fra en række lande, -Udgifter til befordring for lønmodtagere og honorarlønnede med kundeopsøgende aktiviteter, der har befordring der vedrører flere arbejdsgivere på en gang

Variablen eksisterer fra 2002

Detaljeret beskrivelse

ANDFRAD=KAPPENS+FOSFUFRD+TBKONT

Hvor KAPPENS: Skattemæssigt fradrag i personlig indkomst vedr. privattegnet kapitalpension og kapitalforsikring FOSFUFRD: Pensionsbidrag privattegnet ordning med løbende udbetaling/ ratepension ( fradragsberttiget del) TBKONT: Tilbagebetalt kontanthjælp og øvrige fradrag i personlig indkomst

Fra 2010 inkl. fradragsberttiget indskud på iværksætterkonto

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel