Gå til sidens indhold

CORLOEN

Langt navn

Kontant løn fra indberetninger til skats oplysningsseddelregister/e-indkomstregister

Generel Beskrivelse

Kontant løn til alle lønmodtagere inkl. sømandsindkomst, løn til kommunale dagplejemødre samt udbetaling fra lønmodtagernes garantifond. Følgende lønkategorier er ikke inkluderet: Skattefri løn til udstationerede (udbetalt af DANIDA m.fl. samt arbejde på Færøerne og Grønland). Indkomst fra privat dagpleje

Detaljeret beskrivelse

Fra 2002 er værdi af fritelefon ikke inkluderet i A-indkomsten og dermed ikke en del af lønnen. Her lægges værdien af fritelefon til lønvariablene fra 2002, så CORLOEN indholdsmæssigt er uforandret.

Variabelen eksisterer fra 2002.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel