Gå til sidens indhold

UDKAINVR

Langt navn

Nettorenter i udenlandsk virksomhed

Generel Beskrivelse

Renteindtægter og -udgifter i udenlandsk virksomhed, der er skattemæssigt lempelsesberettiget.

Variablen eksisterer fra 1987

Detaljeret beskrivelse

UDKAINVR indgår i variablen RENTVIRK

Hvor: RENTVIRK er renteindtægter, der vedrører virksomhed (inkl. nettorenteindtægter fra udlandet,) samt indkomstskattepligtige kursgevinster i virksomhed.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel