Gå til sidens indhold

SDGFAT_STUD

Langt navn

Kriterie studerende - SDG fattigdom

Generel Beskrivelse

Bineær markering af personer i familier med en studerende hovedforsørger.

En person betegnes som studerende, såfremt han er over 15 år, og studieaktiv 1. oktober eller mindst 3 måneder i løbet af året og har arbejdet mindre end 950 løntimer i løbet af året. Personen med den højeste indkomst før skat i familien er hovedforsørgeren.

Detaljeret beskrivelse

SDGFAT_STUD har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D460202.TXT_SDGFAT_STUD - Kriterie studerende - SDG fattigdom
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Hovedforsørgeren er studerende
1 Hovedforsørgeren er ikke studerende