Gå til sidens indhold

QRENTIND

Langt navn

Samlede skattepligtige renteindtægter fra Danmark undtagen renteindtægt i selvstændig virksomhed

Generel Beskrivelse

Samlede skattepligtige renteindtægter fra Danmark undtagen renteindtægt i selvstændig virksomhed

Renteafkast af boligopsparingsordning, uddannelsesopsparingsordning og børneopsparingskonti er skattefri og dermed ikke inkluderet i QRENTIND. (oplysninger herom haves ikke). Renteindtægt (og andet kapitalafkast) af opsparing i pensionsordninger er heller ikke inkluderet - det beskattes efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven.

Variablen eksisterer fra 1980

Detaljeret beskrivelse

QRENTIND indgår i variablen KAPITIALT

Hvor: KAPITIALT er samlet kapitalindkomst ekskl. aktieindkomster og ekskl. kapitalindkomst fra virksomhed (fra 2002)

Ændringer i indholdet i variablen QRENTIND:

1980-82: For ægtefæller er samtlige renteindtægter registreret hos manden.

1980-1986 incl. renter af selvstændiges virksomheds indestående i pengeinstitutter

1992: Dette år ekskl. renter af pantebreve, der ikke er i depot (ligger i variablen PEROEVRIGFORMUE).

Fra 2000: Inkl. renter fra rene obligationsbaserede investeringsforeningsbevi-ser (før 2000 i variablen øvrig formueindkomst (PEROEVRIGFORMUE)).

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel