Gå til sidens indhold

ARBPEN10

Langt navn

Bidrag til arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetaling(livrente),efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag

Generel Beskrivelse

Bidrag til arbejdsgiveradministreret pensionsordning med løbende udbetaling (livrente), efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag.
Bidraget fratrækkes det lønbeløb der indberettes af arbejdsgiveren til skat, og indgår dermed ikke i indkomstvariablene.

ARBPEN10 er inkl. eventuelle præmier til gruppelivsforsikring, som også indgår i variablene LOENMV (lønindkomst i alt) og i variablen CORFRYNS (skattemæssig værdi af frynsegoder i forbindelse med beskæftigelse). ARBPEN10 er endvidere inkl. et eventuelt bidrag, der er medgået til en supplerende engangsydelse i pensionskassen.

ARBPEN10 indeholder også frivillige indbetalinger til pensionsordning (kun bidrag fra arbejdstager), hvor arbejdsgiveren foretager indbetalingen til pensionsordningen. Dvs. at beløbet fratrækkes det lønbeløb, der indberettes til SKAT, og indgår ikke i indkomstvariablene.

Variablen eksisterer fra 1995.

Detaljeret beskrivelse

ARBPEN10 indgår i variablen QARBPENL

Hvor QARBPENL: Bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensioner med løbende udbetalinger, (livrente, rateopsparing i pengeinstitut og rateforsikring i forsikringsselskab). Arbejdsmarkedsbidraget udgør: 1994: 5 pct. af bidragsgrundlag 1995: 6 pct. af bidragsgrundlag 1996: 7 pct. af bidragsgrundlag fra og med 1997: 8 pct. af bidragsgrundlag

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel