Gå til sidens indhold

VIRKF

Langt navn

Virksomhedskode angiver hvilken form for ejerskab der er på den arbejdsplads personen får størst erhrvsindkomst fra (AKM)

Generel Beskrivelse

Virksomhedsformkode For personner med størst indkomst fra selvstændig virksomhed eller som medarbejdende ægtefælle er koden lig med koden fra den selvstændiges virksomhed. For alle andre er det koden fra det arbejdssted med den største løn i løbet af året. Fra 2009 det arbejdssted med flest arbejdstimer.

For lønmodtagere: 2001 og 2002 virksomhedskode for største lønudbetaler Fra 2003 til 2008 virksomhedskode for arbejdssted med størst lønudbetaling. Fra 2009 virksomhedskode for arbejdssted med flest løntimer.
Variaben eksisterer fra 2001- 2013

Fra 2014 er den afløst af VIRKF_13.

Detaljeret beskrivelse

VIRKF har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D460202.TXT_VIRKF - Virksomhedskode angiver hvilken form for ejerskab der er på den arbejdsplads personen får størst erhrvsindkomst fra (AKM)
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
10 Enkeltmandsvirksomhed
30 Interessentskab
40 Kommanditselskab
50 Partrederi
60 Aktieselskab
70 Kommanditaktieselskab/Partnerselskab
80 Anpartsselskab
90 Fond
100 Erhvervsdrivende fond
110 Forening
130 Andelsselskab (-forening)
140 Andelsselskab (-forening) med begrænset ansvar
150 Forening eller selskab med begrænset ansvar
160 Europæisk Økonomisk Firmagruppe
170 Filial af udenlandsk aktieselskab, komman-ditaktieselskab eller selskab med tilsvarende retsform
180 Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab med tilsvarende retsform
200 Filial af anden udenlandsk virksomhedsform
210 Anden udenlandsk virksomhed
220 Fast forretningssted af Europæisk økonomisk Firmagruppe
230 Statslig administrativ enhed
240 Amtskommune
250 Primærkommune
260 Menighedsråd
270 Enhed under oprettelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
280 Øvrige virksomhedsformer
990 Uoplyst virksomhedsform
245 Regionskommune