Gå til sidens indhold

AKTIUDL

Langt navn

Udbytte af udenlandske aktier samt visse gevinster og tab på udenlandske aktier

Generel Beskrivelse

Udbytte af udenlandske aktier samt visse gevinster og tab på udenlandske aktier

Variablen eksisterer fra 1995.

Detaljeret beskrivelse

AKTIUDL indgår i variablen ULAKTIE

Hvor ULAKTIE: Udbytter fra udenlandske aktier samt gevinst og tab på udenlandske aktier mm.

Fra 1995 aktieudbytte fra udlandet Fra 1999 Inkl. udenlandsk aktiegevinst/tab der er omfattet af skattemæssig lempelsesregel (ikke lempelsesberttiget aktieindkomst ligger i variablen ANUDLAK- ikke skattemæsiigt lempelsesberettiget aktieindkomst fra udlandet) Fra 2001- inkl. udbytte af udenlandske børsnoterede aktier i dansk depot samt udlodning fra investeringsforening (andel fra udenlandske værdipapirer) i dansk depot

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel