Gå til sidens indhold

OBLGAELD

Langt navn

Kursværdi af obligationsgæld pr. 31. 12

Generel Beskrivelse

Vi anbefaler, at man benytter det nye formueregister, når man arbejder med formuer. Se https://www.dst.dk/extranet/ForskningVariabellister/FORMGELD%20-%20Samlet%20opg%C3%B8relse%20af%20formue%20og%20g%C3%A6ld.html Det nye formueregister indeholder dog kun data fra 2014 og frem.

Variablen eksisterer fra 1995. Værdien som indgår er kursværdien.

Detaljeret beskrivelse

OBLGAELD indgår i variablen QPASSIVN Hvor QPASSIVN: Passiver ultimo året (gæld til realkredit, pengeinstitutter mm.)

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel