Gå til sidens indhold

SDGFAT_LAVINDKOMST

Langt navn

Lavindkomst kriteriet til SDG fattigdom

Generel Beskrivelse

Markering af om personen har en ækvivaleret disponibel indkomst, som er lavere end 50 pct. af medianindkomsten,

Se http://www.dst.dk/ext/arbejde-loen-og-indkomst/Lavindkomst--pdf

Detaljeret beskrivelse

SDGFAT_LAVINDKOMST har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D460202.TXT_SDGFAT_LAVINDKOMST - Lavindkomst kriteriet til SDG fattigdom
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Ækvivaleret disponibel indkomst over 50 pct. af medianindkomsten
1 Ækvivaleret disponibel indkomst under 50 pct. af medianindkomsten