Gå til sidens indhold

KONTSKFRI

Langt navn

Skattetfri kontanthjælp

Generel Beskrivelse

Skattefri kontanthjælp gives til særlige udgifter, og er ikke hjælp til forsørgelse.

Hjælp til forsørgelse ligger i variablen KONTHJ Hvor KONTHJ: Skattepligtig kontanthjælp (hjælp i særlige tilfælde)

Variablen KONTSKFRI eksisterer fra 2002

Detaljeret beskrivelse

KONTSKFRI indgår i variablen om kontanthjælpsydelser KONTANTHJ_13

Variablen er ganske ustabil - blandt andet som følge af svingende datakvalitet og manglende indberetninger - se nedenfor.

KONTSKFRI har store beløb for: Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Skattefri kontanthjælpsydelser omfatter: -Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne -Merudgiftsydelse til voksne med nedsat funktionsevne -Tabt arbejdsfortjeneste (-2017) -Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge -Hjælp til sygebehandling mv. -Hjælp til tandlæge for økonomisk vanskeligt stillede -Hjælp til enkeltudgifter og flytning -Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge -Hjælp til flygtninge i øvrigt de første 3 år -Hjælp til hjælpemidler mv. til aktiverede -Hjælp vedr. samværsret mv. med børn -Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering (udgået) -Tillægsydelser under revalidering Udgået) -Tilskud til selvstændig virksomhed (udgået)

  • Særlig støtte(Loftrduktion kom først med i 2018)

2018: Tabt arbejdsfortjeneste er fjernet fra den skattefri kontanthjælp, da den også findes i e-indkomst registret(BFL), hvor den enten indgår som løn eller med indkomst_art_kode =105. Hjælp i særlige tilfælde mangler for: Gentofte, Gladsaxe, Allerød, Hørsholm, Vejle, Herning, Ikast-brande og Hjørring. Loftreduktionen i særlig støtte er nu indregnet (Har manglet indtil 2018). Samlet reduceres den skattefrie kontanthjælp ed 1,1 mia. på grund af dette?

2017 Skattefri kontanthjælp er komplet. 2016: Skattefri kontanthjælp er mangelfuld for alle kommuner (der mangler hjælp i særlige tilfælde). Ingen imputation. 2015: Skattefri kontanthjælp er mangelfuld for alle kommuner (der mangler hjælp i særlige tilfælde). Data imputeret på baggrund af 2014 data. 2014: data for skattefri kontanthjælp er mangelfuld i Glostrup, slagelse, Nyborg, Haderslev, Sønderborg, Esbjerg, Varde, Ikast-Brande, Skive og Viborg kommuneDe manglende data er målt i 2013 indkomstopgørelsen. I forhold til den samlede kontanthjælp, udgør den manglende kontanhjælpstype mest i Viborg kommune med 13 pct. Målt i forhold til den disponible indkomst udgør det manglende beløb i 2013 mest i Glostrup kommune med 0,13 pct. 2013: Data for skattefri kontanthjælp er mangelfuld i Brøndby, Egedal og Sønderborg kommune. Fra 2004 til 2006 mangler der en del ydelser i variablen KONTSKFRI

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel