Gå til sidens indhold

UDLAKT

Langt navn

Udenlandske aktiver

Generel Beskrivelse

Værdi pr. 31. 12 af aktiver fra udenlandet:

Kursværdi af aktier og investeringsforeningsbeviser i udenlansdk depot, Udenlandske ejendomme, Indestående i udenlandske pengeinstitutter samt kursværdi af obligationer og pantebreve i udlandet

Detaljeret beskrivelse

UDLAKT indgår i variablen QAKTIVF_NY05

Hvor QAKTIVF_NY05 er aktiver ultimo året, ekskl. pensionsformuer

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel