Gå til sidens indhold

ANKAPPER

Langt navn

Andre kapitalindkomster end renteindtægter, excl. kapitalindkomster i virksomhed og visse udenlandske indkomster

Generel Beskrivelse

Over-/underskud af visse skibsprojekter, over-/underskud af skibsanparter, vindmøller omfattet af anpartsreglerne, lejeindtægt ved udlejning af helårsbolig, Udlodning fra investeringsforening hvor der er indeholdt udbytteskat, reservefondsudlodninger og kapitalværdistigninger af pensionsordninger, fortjeneste og tab ved visse skibsprojekter samt beregnet lejeværdi af egen bolig

Variablen eksisterer fra 2002

Detaljeret beskrivelse

Variablen ANKAPPER indgår i variablen KAPITPRIV

KAPITPRIV: Samlet kapitalindkomst excl. aktieindkomster og excl. kapitalindkomst fra virksomhed

ANKAPPER= INDSKIB+INVUDL+KAPVAERS+LEJINDT+GEVAFKAP+AFHFORM + OVSKEJD02(2002-2006)+OVSKEJD07(2007-) + Skattefri udlodning fra investeringsforening, hvor der er indeholdt udbytteskat (godskrives i skatteberegningen)

Hvor INDSKIB: Nettoindkomst ved skibsanparter, inkl. vindmøller omfattet af anpartsreglerne

INVUDL: Udlodning fra investeringsforening, hvor der er indeholdt udbytteskat

KAPVAERS: Reservefondsudlodninger fra kreditforeninger samt kapitalværdistigninger af pensionsordninger af typen kapitalforsikring

LEJINDT: Den skattepligtige nettolejeindtægt ved udleje af helårsbolig en del af året samt sommerhus- og værelsesudlejning.

GEVAFKAP: Genvundne afskrivninger, kapitalindkomst. Fortjeneste/tab ved ophør af visse skibsprojekter, fortjeneste ved ophør af anden anpartsvirksomhed

AFHFORM: Gevinst og tab ved afhændelse af formuegoder samt anden ikke specielt klassificeret kapitalindkomst. Variablen er ekskl. aktieindkomster samt kapitalindkomst i selvstændig virksomhed.

OVSKEJD02: Beregnet lejeværdi af egen bolig ( beregnet som 4 pct. af boligværdien)

OVSKEJD07: Beregnet lejeværdi af egen bolig ( beregnet som en procentsats af boligværdien)

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel