Gå til sidens indhold

KAPINDKP

Langt navn

Skattemæssig kapitalindkomst beregnet af Skat

Generel Beskrivelse

Kapitalindkomster (ekskl. aktieindkomster fra 1991) fratrukket renteudgifter. Svarer til den indkomst der i forskudsopgørelser og slutopgørelser fra skat benævnes kapitalindkomst.

For selvstændigt erhversdrivende i virksomhedsordningerne vil en del af kapitalindkomsterne /udgifterne i stedet indgå i den skattemæssige personlige indkomst PERINDKP ( derved indgår renetudgifter i virksomhed i opgørelsen af grundlaget for beregning af mellem- og topskat)

KAPINDKP eksisterer fra1987.

Detaljeret beskrivelse

KAPINDKP indgår i skats beregning af skattepligtig indkomst QSPLINDK

Hvor QSPLINDK: Den faktiske skattepligtige indkomst beregnet af skat.

KAPINDKP kan være negativ, bl. a. som følge af underskud ved skibsanparter, fradragsberettigede tab på værdipapirer, samt især fradrag for renteudgifter.

Ændringer i KAPINDKP: Fra 1991 beskattes aktieudbytter særskilt og indgår ikke i KAPINDKP. Det samme gælder for en række gevinster og tab ved salg af aktier.

1987 - 1999 indgår skats beregnede lejeværdi af egen bolig i KAPINDKP- fra 2000 erstattes denne af ejendomsværdiskatten, og beregnes derfor ikke længere af skat.

Før 2006 er gevisnter og tab af aktier ejet mindre end tre år og over bundgrænse, så som hovedregel en del af KAPINDKP ( ejet mere end tre år så beskatning som aktieindkomst).

For aktier købt senere end 1./1. 2006 er gevinster tab en del af aktieindkomsterne og indgår ikke i KAPINDKP.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel