Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

BRANCHE_77

Langt navn

Dansk branchekode 1977 til 1993 (AKM)

Generel Beskrivelse

Variablen har skiftet navn fra "BRANCHE" til "BRANCHE_77" (indhold uændret).

Danmarks Statistiks femcifrede brancheopdeling (nomenklatur) 1977 til 1993 for selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere.

For lønmodtagere er branchekode for det arbejdssted, hvor de har haft størst indkomst i løbet af året. For selvstændigt erhvervsdrivende er det branchekode for deres virksomhed.

Detaljeret beskrivelse

Variablen BRANCHE er dannet for perioden 1980 til 1996.

Den femcifrede branche nomenklatur afløses i 1993 af den 6-cifrede NACE - den fælles EU-branchenomenklatur.

Koden er uoplyst for alle øvrige personer end erhvervsaktive.

For årene 1994,1995 og 1996 dannes koden BRANCHE ud fra den 6-cifrede NACE-kode, jf. vedlagte konverteringstabel mellem 5-cifret BRANCHE-kode og 6-cifret NACE- kode: "nace til DST77".

Fra 1992 er de erhvervsaktive også klassificeret efter den 6-cifrede NACE-kode, der ligger i variablen NACE.

Værdisæt

Dansk branchenomenklatur 77
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 00000 Branche-oplysning mgl.
01-01-1600 31-12-9999 10000 Brancher uden indhold
01-01-1600 31-12-9999 10001 Landbrug
01-01-1600 31-12-9999 11101 Landbrug
01-01-1600 31-12-9999 11102 Gartnerier, frugtplant. og planteskoler
01-01-1600 31-12-9999 11103 Anlægsgartnerier
01-01-1600 31-12-9999 11104 Pelsdyravl
01-01-1600 31-12-9999 11105 Biavl
01-01-1600 31-12-9999 11106 Stutterier
01-01-1600 31-12-9999 11107 Kenneler
01-01-1600 31-12-9999 11201 Landbrugsmaskinstationer
01-01-1600 31-12-9999 11202 Drift af afvandingssyst. for landbrugsjord
01-01-1600 31-12-9999 11209 Servicevirksomhed for landbrug, gartneri o.l
01-01-1600 31-12-9999 11300 Jagt og vildtpleje
01-01-1600 31-12-9999 12000 Skovbrug
01-01-1600 31-12-9999 13010 Hav- og kystfiskeri
01-01-1600 31-12-9999 13021 Dambrug
01-01-1600 31-12-9999 13029 Diverse fiskerivirksomhed(herunder fiskeri-se
01-01-1600 31-12-9999 21000 Brunkulslejer
01-01-1600 31-12-9999 22000 Udvinding og efterforskn.af olie og naturgas
01-01-1600 31-12-9999 23000 Malmgravning
01-01-1600 31-12-9999 29011 Ler- og grusgrave samt stenbrud
01-01-1600 31-12-9999 29012 Stenfiskeri
01-01-1600 31-12-9999 29013 Kalk- og kridtbrud
01-01-1600 31-12-9999 29020 Udvinding af mineraler t.gødnings- og kemisk
01-01-1600 31-12-9999 29030 Saltudvinding
01-01-1600 31-12-9999 29090 Udvinding af ikke-metall.råstoffer, + brikett
01-01-1600 31-12-9999 30000 Fremstillingsvirksomhed uoplyst vareområde
01-01-1600 31-12-9999 30001 Fremstilling
01-01-1600 31-12-9999 31111 Svineslagterier
01-01-1600 31-12-9999 31112 Kødv.- og kødkonservesfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31113 Kreaturslagterier
01-01-1600 31-12-9999 31114 Offentlige slagtehuse
01-01-1600 31-12-9999 31115 Talgsmelterier
01-01-1600 31-12-9999 31116 Tarmrenserier
01-01-1600 31-12-9999 31117 Fjerkræslagterier
01-01-1600 31-12-9999 31119 Hjemmeslagtere samt røgning og saltning
01-01-1600 31-12-9999 31121 Mejerier
01-01-1600 31-12-9999 31122 Smelteostfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31123 Mælkekondenseringsfabr.
01-01-1600 31-12-9999 31124 Konsumisfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31130 Grønt- og frugtkonserves-fabr. samt æblemoste
01-01-1600 31-12-9999 31141 Røgning og saltn. af fisk
01-01-1600 31-12-9999 31142 Fiskehermetik-,fiskefars-og fiskefiletfabrikk
01-01-1600 31-12-9999 31151 Oliemøller
01-01-1600 31-12-9999 31152 Margarinefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31153 Fiskemelsfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31154 Destruktionsanstalter og kødfoderfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31160 Møller (fremstilling af mel, gryn og corn-fla
01-01-1600 31-12-9999 31171 Brødfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31172 Kiks- og vaffelfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31173 Kagefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31174 Bagerforretninger og konditorier
01-01-1600 31-12-9999 31179 Fremstilling af makaroni og spaghetti mv
01-01-1600 31-12-9999 31180 Sukkerfabrikker og -raffinaderier
01-01-1600 31-12-9999 31190 Chokolade- og sukkervarefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31211 Kartoffelmels- eller stivelsesfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31219 Fremstilling af næringsmidler i.a.n
01-01-1600 31-12-9999 31220 Fremstilling af færdige foderstoffer
01-01-1600 31-12-9999 31310 Sprit- og likørfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31330 Bryggerier og maltfabr.
01-01-1600 31-12-9999 31340 Mineralvandsfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31400 Tobaksfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32111 Uldspinderier og -væverier
01-01-1600 31-12-9999 32112 Bomuldsspinderier og -væverier
01-01-1600 31-12-9999 32113 Fremstilling af garner og stoffer af kemofibr
01-01-1600 31-12-9999 32114 Håndvæverier
01-01-1600 31-12-9999 32115 Fremstilling af bånd, possement samt elastik
01-01-1600 31-12-9999 32116 Andre spinderier og væverier
01-01-1600 31-12-9999 32117 Tekstilfarverier og imprægneringsfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32121 Fremstilling af broderier
01-01-1600 31-12-9999 32122 Plisse- og hulsømforretn.
01-01-1600 31-12-9999 32123 Flag- og teltfabrikker);(inkl. sejlmagerier)
01-01-1600 31-12-9999 32124 Fremstilling af gardiner,sengetæpper og linne
01-01-1600 31-12-9999 32129 Fremstilling af div. færdige tekstilvarer
01-01-1600 31-12-9999 32130 Trikotagefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32140 Tæppefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32151 Rebslagerier
01-01-1600 31-12-9999 32152 Fiskenetfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32190 Fremst. af div. tekstilv.heru. tvist-og vat,
01-01-1600 31-12-9999 32211 Herrekonfektionsfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32212 Kjolekonfektionsfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32213 Konfektionsfabrikker for dameovertøj
01-01-1600 31-12-9999 32214 Skjortefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32215 Fremst. af korsetter m.v.
01-01-1600 31-12-9999 32219 Anden konfektionsindustri
01-01-1600 31-12-9999 32291 Skrædderforretninger
01-01-1600 31-12-9999 32292 Kjolesyning
01-01-1600 31-12-9999 32293 Hattefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32294 Buntmagerier
01-01-1600 31-12-9999 32295 Damehatte- og modevarefremstilling
01-01-1600 31-12-9999 32296 Handskefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32299 Beklædningsindustri i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 32310 Garverier
01-01-1600 31-12-9999 32320 Pelsberedning m.v.
01-01-1600 31-12-9999 32330 Lædervarefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32401 Skotøjsfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32402 Håndskomagere
01-01-1600 31-12-9999 32403 Træskofabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32409 Fodtøjsindustri i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 33111 Savværker m.v.
01-01-1600 31-12-9999 33112 Træimprægneringsanstalter
01-01-1600 31-12-9999 33113 Fremstilling af spånplader, finer m.v.
01-01-1600 31-12-9999 33114 Fremstilling af bygningsartikler
01-01-1600 31-12-9999 33121 Træemballagefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 33122 Bødkere
01-01-1600 31-12-9999 33123 Kurvemagere
01-01-1600 31-12-9999 33191 Trævarefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 33192 Rammelistefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 33193 Trædrejere
01-01-1600 31-12-9999 33194 Billedskærere
01-01-1600 31-12-9999 33195 Modelsnedkere
01-01-1600 31-12-9999 33196 Korkvarefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 33197 Ligkistefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 33201 Træ- og polstermøbelfabr.
01-01-1600 31-12-9999 33202 Møbelpolstrere og sadelm.
01-01-1600 31-12-9999 33203 Madrasfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 33209 Lakering samt afsyring mv af møbler
01-01-1600 31-12-9999 34110 Papir- og papfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 34120 Papir- og papembalagefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 34191 Tapetfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 34199 Papir- og papvareindustri (undtagen tapetfabr
01-01-1600 31-12-9999 34211 Reproduktionsanstalter
01-01-1600 31-12-9999 34212 Sætterier
01-01-1600 31-12-9999 34221 Bogtrykkerier
01-01-1600 31-12-9999 34222 Offsettrykker. (plantryk)
01-01-1600 31-12-9999 34223 Serigrafiske trykkerier
01-01-1600 31-12-9999 34224 Anilintrykkerier
01-01-1600 31-12-9999 34229 Anden grafisk virksomhed
01-01-1600 31-12-9999 34230 Bogbinderier
01-01-1600 31-12-9999 34240 Dagblade
01-01-1600 31-12-9999 34291 Bog- og kunstforlag
01-01-1600 31-12-9999 34292 Ugeblade og magasiner
01-01-1600 31-12-9999 34293 Distr.- og annonceblade
01-01-1600 31-12-9999 34299 Udgivelse af fagblade og foreningsblade m.v.
01-01-1600 31-12-9999 35111 Fremstilling af ilt og andre industrigasser
01-01-1600 31-12-9999 35119 Fremst. af primære kemiske forb. og grundstof
01-01-1600 31-12-9999 35121 Fremst. af kunstgødning
01-01-1600 31-12-9999 35122 Fremstilling af færdige bekæmpelsesmidler
01-01-1600 31-12-9999 35131 Fremst. af basisplast
01-01-1600 31-12-9999 35132 Fremstilling af plader, folier, rør m.v. af p
01-01-1600 31-12-9999 35133 Fremst. af klæbestrimler
01-01-1600 31-12-9999 35210 Farve- og lakfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 35220 Medicinalvarefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 35231 Sæbefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 35232 Kosmetikfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 35291 Sprængstoffabrikker
01-01-1600 31-12-9999 35292 Pudse- og rensemiddelfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 35293 Fremst. af stearinlys
01-01-1600 31-12-9999 35294 Limfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 35295 Fremstilling af lysfølsomt papir og pap
01-01-1600 31-12-9999 35299 Kemisk industri i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 35300 Mineralolieraffinaderier
01-01-1600 31-12-9999 35401 Asfaltfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 35402 Tagpapfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 35409 Fremstilling af olie- og kulprodukter
01-01-1600 31-12-9999 35510 Vulkaniseringsanstalter
01-01-1600 31-12-9999 35590 Gummifabrikker
01-01-1600 31-12-9999 35601 Fremstilling af plastemballage
01-01-1600 31-12-9999 35609 Fremst. af plastvarer
01-01-1600 31-12-9999 36101 Porcelæns- og fajancefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 36102 Fremstilling af keramik- og lervarer
01-01-1600 31-12-9999 36103 Porcelænsmalere og -brænderier
01-01-1600 31-12-9999 36201 Glasværker
01-01-1600 31-12-9999 36202 Glasbearbejdning
01-01-1600 31-12-9999 36911 Teglværker
01-01-1600 31-12-9999 36912 Fremstilling af molerprodukter
01-01-1600 31-12-9999 36921 Cementfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 36922 Kalk- og kridtværker
01-01-1600 31-12-9999 36923 Mørtelfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 36991 Stenhuggerier
01-01-1600 31-12-9999 36992 Fremstilling af færdigblandet beton
01-01-1600 31-12-9999 36993 Betonvarefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 36994 Fremstilling af glasuld og glasfiber
01-01-1600 31-12-9999 36995 Fremstilling af kalksand-sten og gipsplader
01-01-1600 31-12-9999 36996 Fremstilling af slibematerialer
01-01-1600 31-12-9999 36999 Fremstilling af sten-,ler- og glasprodukter
01-01-1600 31-12-9999 37101 Jern- og stålværker
01-01-1600 31-12-9999 37102 Jernstøberier
01-01-1600 31-12-9999 37201 Metalværker
01-01-1600 31-12-9999 37202 Metalstøberier
01-01-1600 31-12-9999 38110 Fremstilling af værktøj, beslag samt bestik
01-01-1600 31-12-9999 38121 Metalmøbelfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 38122 Lampefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 38131 Fremstilling af jern- og metalkonstruktioner,
01-01-1600 31-12-9999 38132 Fremstilling af stationære beholdere
01-01-1600 31-12-9999 38133 Rørfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 38190 Fremstilling af centralvarmekedler
01-01-1600 31-12-9999 38191 Metalemballagefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 38192 Fremstilling af ovne og radiatorer
01-01-1600 31-12-9999 38193 Armaturfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 38194 Fremstilling af bolte, skruer og søm
01-01-1600 31-12-9999 38195 Galvaniseringsanst. m.v.
01-01-1600 31-12-9999 38196 Industrilakering
01-01-1600 31-12-9999 38197 Fremstilling af fjedre ogkæder
01-01-1600 31-12-9999 38198 Fremstilling af tråd og trådvarer
01-01-1600 31-12-9999 38199 Fremstilling af jern- og metalvarer i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 38210 Fremstilling af motorer
01-01-1600 31-12-9999 38220 Fremstilling af landbrugsmaskiner og tilbehør
01-01-1600 31-12-9999 38231 Fremstilling af maskiner til træforarbejdning
01-01-1600 31-12-9999 38232 Fremstilling af maskiner til metalforarbejdni
01-01-1600 31-12-9999 38233 Fremstilling af støberimaskiner
01-01-1600 31-12-9999 38241 Fremstilling af tekstil- maskiner og tilbehør
01-01-1600 31-12-9999 38242 Fremst. af maskiner til næringsmiddel-og kemi
01-01-1600 31-12-9999 38243 Fremst. af maskiner til skotøjs-,papir-,pap-
01-01-1600 31-12-9999 38249 Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 38251 Fremst. og reparation af kontor- og datamaski
01-01-1600 31-12-9999 38252 Vægtfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 38280 Smede- og maskinreparationsværksteder
01-01-1600 31-12-9999 38291 Fremstilling af storkøkkenmateriel
01-01-1600 31-12-9999 38292 Fremst. af komfurer og kogeapparater
01-01-1600 31-12-9999 38293 Fremstilling af husholdningsmaskiner
01-01-1600 31-12-9999 38294 Fremstilling af internt transportmateriel
01-01-1600 31-12-9999 38295 Fremstilling og reparation af symaskiner
01-01-1600 31-12-9999 38296 Fremstilling af tandhjul og transmissionsaksl
01-01-1600 31-12-9999 38297 Fremstilling af maskiner til renserier
01-01-1600 31-12-9999 38298 Underleverandørfabr. med jern- og metalforarb
01-01-1600 31-12-9999 38299 Fremst. af div. maskiner,kompressorer, pumper
01-01-1600 31-12-9999 38311 Fremstill. af el-motorer samt el-apparatur
01-01-1600 31-12-9999 38312 Elektromek. værksteder
01-01-1600 31-12-9999 38321 Radio- og fjernsynsfabr.
01-01-1600 31-12-9999 38329 Fremstilling af telemateriel
01-01-1600 31-12-9999 38331 Fremstilling af el-vand- varmere, el-radiator
01-01-1600 31-12-9999 38332 Fremstilling af el-husholdningsartikler i øvr
01-01-1600 31-12-9999 38391 Kabelfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 38392 Akkumulator- og tørelementfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 38393 Fremstilling af glødelamper og lysstofrør
01-01-1600 31-12-9999 38399 Fremstilling af elektrisk materiel i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 38411 Jern- og stålskibsværfter
01-01-1600 31-12-9999 38412 Træskibsværfter og bådebyggerier
01-01-1600 31-12-9999 38413 Skibsmotorfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 38419 Fremstilling af skibsmateriel
01-01-1600 31-12-9999 38420 Fremstilling af banemateriel
01-01-1600 31-12-9999 38431 Samling og fremstilling af biler m.v.
01-01-1600 31-12-9999 38432 Karosserifabrikker
01-01-1600 31-12-9999 38439 Fremstilling af motorer, bremser, gear
01-01-1600 31-12-9999 38440 Cykel- og knallertfabr.
01-01-1600 31-12-9999 38450 Flyvemaskineværksteder
01-01-1600 31-12-9999 38491 Fremstilling af håndtransportvogne
01-01-1600 31-12-9999 38492 Barnevognsfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 38499 Transportmiddelindustri i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 38511 Fremstilling af medicinske ikke-el. instrumen
01-01-1600 31-12-9999 38512 Fremstilling af medicinske el.-instrumenter
01-01-1600 31-12-9999 38513 Fremstilling af ikke-el. måleinstrumenter
01-01-1600 31-12-9999 38514 Fremstilling af elektr. måleinstrumenter
01-01-1600 31-12-9999 38515 Bandagister
01-01-1600 31-12-9999 38520 Fremstilling af optisk og fotografisk udstyr
01-01-1600 31-12-9999 39011 Guld- og sølvvarefabr.
01-01-1600 31-12-9999 39012 Guld- og sølvsmedeværkst.
01-01-1600 31-12-9999 39020 Fremstilling af musikinstrumenter
01-01-1600 31-12-9999 39030 Fremstilling af sportsrekvisitter
01-01-1600 31-12-9999 39091 Legetøjsfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 39092 Fremstill. af børstevarer
01-01-1600 31-12-9999 39093 Pibefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 39094 Fremstilling af karbonpapir, blyanter mm
01-01-1600 31-12-9999 39095 Fremstilling af kontorartikler i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 39096 Fremstill. af lampeskærme
01-01-1600 31-12-9999 39097 Skiltefabrikker og skiltemalere
01-01-1600 31-12-9999 39099 Fremstilling af div. varer i.a.n.
01-01-1600 31-12-9999 41010 Fremst. og distribution af elektricitet
01-01-1600 31-12-9999 41020 Gasforsyning
01-01-1600 31-12-9999 41030 Varmeværker
01-01-1600 31-12-9999 42000 Vandværker m.v.
01-01-1600 31-12-9999 50000 Bygge- og anlægsvirksomh.uden nærmere angivel
01-01-1600 31-12-9999 50001 Bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 50110 Offentlig bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 50121 Entreprenørforretninger
01-01-1600 31-12-9999 50122 Dræningsmestre
01-01-1600 31-12-9999 50123 Brolæggermestre
01-01-1600 31-12-9999 50124 Kloakmestre
01-01-1600 31-12-9999 50130 Murerforretninger
01-01-1600 31-12-9999 50140 Tømrer- og snedkerforretninger
01-01-1600 31-12-9999 50150 Malerforretninger
01-01-1600 31-12-9999 50160 Vvs-installatører, blikkenslagerforretn.
01-01-1600 31-12-9999 50170 Elektroinstallationsforretninger
01-01-1600 31-12-9999 50180 Glarmesterforretninger
01-01-1600 31-12-9999 50191 Gulvbelægnings- og terrazzoforretninger
01-01-1600 31-12-9999 50192 Isoleringsforretninger
01-01-1600 31-12-9999 50193 Tagtækkere og tagpapdækkere
01-01-1600 31-12-9999 50194 Brøndborere
01-01-1600 31-12-9999 50195 Ovnsætning
01-01-1600 31-12-9999 50196 Stilladsforretninger
01-01-1600 31-12-9999 50199 Byggevirksomhed i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 61000 Engroshandel, uoplyst); vareområde
01-01-1600 31-12-9999 61001 Engroshandel
01-01-1600 31-12-9999 61111 Engroshandel med kolonialvarer
01-01-1600 31-12-9999 61112 Engroshandel med kød, kødvarer, fjerkræ
01-01-1600 31-12-9999 61113 Engroshandel med fisk
01-01-1600 31-12-9999 61114 Engroshandel med frugt og grøntsager
01-01-1600 31-12-9999 61115 Engroshandel med mælk, smør, ost og æg
01-01-1600 31-12-9999 61116 Engroshandel med kaffe, te og kakao
01-01-1600 31-12-9999 61117 Engroshandel med chokolade og sukkervarer
01-01-1600 31-12-9999 61118 Engroshandel med brød, kager og bisquits
01-01-1600 31-12-9999 61119 Engroshandel med øl og mineralvand
01-01-1600 31-12-9999 61121 Engroshandel med vin og spiritus
01-01-1600 31-12-9999 61122 Engroshandel med tobaksvarer
01-01-1600 31-12-9999 61131 Engroshandel med beklædning, trikotage og man
01-01-1600 31-12-9999 61132 Engroshandel med tæpper, møbelstoffer og bol
01-01-1600 31-12-9999 61133 Engroshandel med skotøj
01-01-1600 31-12-9999 61141 Engroshandel med møbler
01-01-1600 31-12-9999 61142 Engroshandel med radio, fjernsyn
01-01-1600 31-12-9999 61143 Engrosh. m. isenkram,husholdningsart., kunsth
01-01-1600 31-12-9999 61144 Engrosh.m. hårde hvidevarer og belysningsarti
01-01-1600 31-12-9999 61151 Engrosh.m. toilet-, parfumeri- og rengørings
01-01-1600 31-12-9999 61152 Engrosh.m. medicinalvarer og sygeplejeartikle
01-01-1600 31-12-9999 61153 Engrosh.m. guld- og sølvvarer, ure, optik og
01-01-1600 31-12-9999 61154 Engrosh.m. cykler, knallerter, barnevogne og
01-01-1600 31-12-9999 61155 Engrosh.m. legetøj, sportsartikler, camp.-uds
01-01-1600 31-12-9999 61156 Engrosh.m. bøger, blade, papir og papirvarer
01-01-1600 31-12-9999 61157 Engrosh.m. lædervarer, galanteri varer og sou
01-01-1600 31-12-9999 61158 Engrosh. med blomster og planter
01-01-1600 31-12-9999 61161 Handel med korn, foder- og gødningsstoffer
01-01-1600 31-12-9999 61162 Engrosh. med frø, såsæd og blomsterløg
01-01-1600 31-12-9999 61163 Handel med kreaturer og grise
01-01-1600 31-12-9999 61164 Handel med råhuder, læder og skind
01-01-1600 31-12-9999 61165 Handel med råuld, garner og metervarer
01-01-1600 31-12-9999 61166 Handel med kemikalier
01-01-1600 31-12-9999 61167 Handel med jern og andre metaller
01-01-1600 31-12-9999 61168 Handel med træ, trælast og bygningsartikler
01-01-1600 31-12-9999 61169 Handel med rør, sanitet og støbegods
01-01-1600 31-12-9999 61171 Engrosh. med farver, tapet og gulvbelægningsa
01-01-1600 31-12-9999 61172 Handel med elinstallationsmateriel og elektro
01-01-1600 31-12-9999 61173 Handel med gammelt jern, metal, og papir m.v.
01-01-1600 31-12-9999 61179 Handel med råvarer og halvfabrikata
01-01-1600 31-12-9999 61181 Handel med landbrugsmask.
01-01-1600 31-12-9999 61182 Handel med industrimask. og entreprenørmateri
01-01-1600 31-12-9999 61183 Handel med værktøjsmaskiner, værktøj mm
01-01-1600 31-12-9999 61184 Handel med kontor- og datamaskiner og udstyr
01-01-1600 31-12-9999 61185 Handel med læge- og hospitalsartikler
01-01-1600 31-12-9999 61189 Engroshandel med maskiner og andet udstyr i.a
01-01-1600 31-12-9999 61191 Engroshandel med biler,motorcykler og dele he
01-01-1600 31-12-9999 61192 Engrosh.m. benzin, fast og flydende brændsel
01-01-1600 31-12-9999 61291 Skibsproviantering
01-01-1600 31-12-9999 61299 Engroshandel
01-01-1600 31-12-9999 61311 Engrosagenturer
01-01-1600 31-12-9999 61312 Kvægkommisionærer
01-01-1600 31-12-9999 61313 Kommissionshandel
01-01-1600 31-12-9999 61314 Frugt- og grøntauktioner
01-01-1600 31-12-9999 61315 Fiskeauktioner
01-01-1600 31-12-9999 61319 Auktionsforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62000 Detailhandel uoplyst vareområde
01-01-1600 31-12-9999 62001 Detailhandel
01-01-1600 31-12-9999 62111 Kolonial og blandet købmandshandel uden grovv
01-01-1600 31-12-9999 62112 Kolonial og blandet købmandshandel med grovva
01-01-1600 31-12-9999 62113 Supermarkeder
01-01-1600 31-12-9999 62114 Varehuse (dobbeltsupermarkeder)
01-01-1600 31-12-9999 62121 Slagter- og viktualieforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62122 Fiskeforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62123 Mejeri- og brødudsalg
01-01-1600 31-12-9999 62124 Osteforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62125 Frugt- og grøntforretn.
01-01-1600 31-12-9999 62126 Tobaks- og vinforretn.
01-01-1600 31-12-9999 62127 Kaffe-,te- og delikatesseforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62128 Chokoladeforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62129 Iskiosker
01-01-1600 31-12-9999 62131 Farve- og tapetforretning
01-01-1600 31-12-9999 62132 Parfumerier
01-01-1600 31-12-9999 62133 Materialister
01-01-1600 31-12-9999 62134 Apoteker
01-01-1600 31-12-9999 62135 Håndkøbsudsalg
01-01-1600 31-12-9999 62140 Stormagasiner
01-01-1600 31-12-9999 62151 Manufakturforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62152 Boligtekstilforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62153 Trikotageforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62154 Herreekviperingsforretn.
01-01-1600 31-12-9999 62155 Damekonfektionsforretn.
01-01-1600 31-12-9999 62156 Herre- og damekonfektionsforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62157 Skotøjsforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62158 Lædervareforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62159 Detailha. m tekstil-og beklædningsvarer i.a.n
01-01-1600 31-12-9999 62161 Møbelforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62162 Tæppeforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62163 Kunst- og antikvitetsforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62164 Detailhandel med gaveartikler og brugskunst
01-01-1600 31-12-9999 62171 Isenkramforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62172 Specialforretninger for hårde hvidevarer
01-01-1600 31-12-9999 62173 Jagt-,sports- og camping-udstyrsforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62174 Cykel- og knallert forretninger samt barnevog
01-01-1600 31-12-9999 62175 Kombinerede cykel- og radioforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62176 Radio- og tv-forhandlere,grammofonpladeforret
01-01-1600 31-12-9999 62177 Musikforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62179 Salg af symaskiner, støvsugere,lamper og træv
01-01-1600 31-12-9999 62181 Urmagerforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62182 Urmager- og guldsmedeforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62183 Guldsmede- og juvelerforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62184 Specialoptikere
01-01-1600 31-12-9999 62185 Fotoforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62191 Boghandlere
01-01-1600 31-12-9999 62192 Bog-antikvariater
01-01-1600 31-12-9999 62193 Papirvareforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62194 Bladkiosker
01-01-1600 31-12-9999 62195 Frimærke- og møntforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62211 Bil- og motorcykelforretninger, herunder dæk
01-01-1600 31-12-9999 62212 Autoudstyr, campingvogne, både,incudlejn. af
01-01-1600 31-12-9999 62213 Servicestationer
01-01-1600 31-12-9999 62221 Detailhandel med fyringsolie og fast brændsel
01-01-1600 31-12-9999 62222 Detailhandel med flaskegas
01-01-1600 31-12-9999 62291 Legetøjs- og hobbyforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62292 Blomsterforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62293 Fugle- og akvarieforretn.
01-01-1600 31-12-9999 62299 Anden detailhandel i.a.n.
01-01-1600 31-12-9999 63001 Restaurations- og hotelvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 63101 Restaurationer
01-01-1600 31-12-9999 63102 Marketenderier
01-01-1600 31-12-9999 63109 Grill- og burgerbarer samt pølsevogne
01-01-1600 31-12-9999 63201 Hoteller og moteller
01-01-1600 31-12-9999 63202 Vandrerhjem
01-01-1600 31-12-9999 63203 Campingpladser
01-01-1600 31-12-9999 63209 Pensionater,feriekolonierog kursusejendomme m
01-01-1600 31-12-9999 70001 Transportvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 71110 Jernbaner
01-01-1600 31-12-9999 71121 Busdrift (rutebiler)
01-01-1600 31-12-9999 71122 Rutebilstationer
01-01-1600 31-12-9999 71131 Turistvognmænd
01-01-1600 31-12-9999 71132 Taxivognmænd
01-01-1600 31-12-9999 71133 Taxicentraler
01-01-1600 31-12-9999 71141 Vognmandsforretninger (undt. taxi- og turist
01-01-1600 31-12-9999 71142 Flytteforretninger
01-01-1600 31-12-9999 71143 Fragtcentraler
01-01-1600 31-12-9999 71149 Transportforretninger i.a.n.
01-01-1600 31-12-9999 71150 Rørtransport
01-01-1600 31-12-9999 71161 Udlejning af køretøjer u.fører (herunder leas
01-01-1600 31-12-9999 71162 Redningskorps
01-01-1600 31-12-9999 71169 Hjælpevirksomheder for landtransport
01-01-1600 31-12-9999 71211 Rederier
01-01-1600 31-12-9999 71212 Færgefart
01-01-1600 31-12-9999 71219 Bådfart m.v.
01-01-1600 31-12-9999 71231 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen
01-01-1600 31-12-9999 71232 Havne
01-01-1600 31-12-9999 71233 Laste- og losseentreprenører (stevedorer)
01-01-1600 31-12-9999 71234 Fyrvæsen og lodserier
01-01-1600 31-12-9999 71239 Hjælpevirksomheder for søtransport
01-01-1600 31-12-9999 71311 Ruteflyvnings- og charterselskaber
01-01-1600 31-12-9999 71319 Lufttransport
01-01-1600 31-12-9999 71321 Lufthavne
01-01-1600 31-12-9999 71329 Hjælpevirksomheder for lufttransport
01-01-1600 31-12-9999 71911 Rejse- og turistbureauer
01-01-1600 31-12-9999 71912 Skibsmæglere
01-01-1600 31-12-9999 71913 Speditører og shippingvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 71914 Vejere og målere
01-01-1600 31-12-9999 71919 Tjenesteydelser iforbindelse med transport
01-01-1600 31-12-9999 71920 Pakhus- og oplagringsvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 72000 Telefonselskaber,post- og telegrafvæsen
01-01-1600 31-12-9999 72001 Postvæsen
01-01-1600 31-12-9999 72002 Telekommunikation
01-01-1600 31-12-9999 80001 Bank- og finansieringsvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 81011 Nationalbank
01-01-1600 31-12-9999 81012 Forretningsbanker
01-01-1600 31-12-9999 81013 Sparekasser
01-01-1600 31-12-9999 81014 Andelskasser
01-01-1600 31-12-9999 81015 Postgiro
01-01-1600 31-12-9999 81021 Reakkreditinstitutter
01-01-1600 31-12-9999 81022 Øvrige obligationsudstedende institutter
01-01-1600 31-12-9999 81023 Finansieringsfonde
01-01-1600 31-12-9999 81024 Holding-, investerings-, finansierings-selska
01-01-1600 31-12-9999 81027 Børsmæglerselskaber
01-01-1600 31-12-9999 81028 Investeringsforeninger
01-01-1600 31-12-9999 81029 Finansieringsvirksomheder i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 81030 Tjenesteydelser i forbindelse med finansierin
01-01-1600 31-12-9999 81090 Hvilende selskaber
01-01-1600 31-12-9999 82001 Livsforsikringsselsk. og skadesforsikringssel
01-01-1600 31-12-9999 82003 Tjenesteydelser i forbindelse med livs- og sk
01-01-1600 31-12-9999 82004 Pensionskasser
01-01-1600 31-12-9999 82005 Pensionsforsikringsselsk.
01-01-1600 31-12-9999 82006 Sygeforsikringsselskaber
01-01-1600 31-12-9999 82007 Arbejdsløshedskasser
01-01-1600 31-12-9999 82008 Begravelseskasser
01-01-1600 31-12-9999 82009 Anden forsikringsvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 83111 Administration og udlejn.af egne ejendomme
01-01-1600 31-12-9999 83112 Administration af fremmede ejendomme
01-01-1600 31-12-9999 83121 Ejendomsmæglere og ejendomshandlere
01-01-1600 31-12-9999 83122 Boliganvisning
01-01-1600 31-12-9999 83129 Handel og formidling vedr. fast ejendom
01-01-1600 31-12-9999 83210 Advokatvirksomheder
01-01-1600 31-12-9999 83220 Revisions- og bogføringsvirksomheder
01-01-1600 31-12-9999 83230 Databehandlingsvirksomh.
01-01-1600 31-12-9999 83241 Rådgivende ingeniør virksomheder
01-01-1600 31-12-9999 83242 Landinspektører
01-01-1600 31-12-9999 83243 Arkitektvirksomheder
01-01-1600 31-12-9999 83244 Havearkitektvirksomheder
01-01-1600 31-12-9999 83245 Tekniske og kemiske laboratorier
01-01-1600 31-12-9999 83249 Anden teknisk rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 83250 Reklamebureauer og markedsanalyse
01-01-1600 31-12-9999 83291 Presse- og telegrambureau
01-01-1600 31-12-9999 83292 Maskinskrivningsbureauer
01-01-1600 31-12-9999 83293 Adresseringsbureauer, udgivelse af vejvisere
01-01-1600 31-12-9999 83294 Landbrugskonsulenter
01-01-1600 31-12-9999 83295 Rationaliserings- og planlægningskonsulenter
01-01-1600 31-12-9999 83299 Forretningsservice i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 83300 Udl. el. leasing af maskiner og andre driftsm
01-01-1600 31-12-9999 83310 Finansiel leasing
01-01-1600 31-12-9999 83321 Udlejning af landbrugsmaskiner og -driftsmidl
01-01-1600 31-12-9999 83322 Udlejning af maskiner til bygge- og anlægsvir
01-01-1600 31-12-9999 83323 Udlejning af industrimaskiner
01-01-1600 31-12-9999 83324 Udlejning af edbudstyr og kontormaskiner
01-01-1600 31-12-9999 83329 Udlejning af andre maskiner og andet driftsma
01-01-1600 31-12-9999 91011 Centraladministration
01-01-1600 31-12-9999 91019 Statslig administration
01-01-1600 31-12-9999 91020 Politi og retsvæsen
01-01-1600 31-12-9999 91030 Forsvar og civilforsvar
01-01-1600 31-12-9999 91040 Amtskomm. administration
01-01-1600 31-12-9999 91050 Kommunal administration
01-01-1600 31-12-9999 92011 Kloakvæsen
01-01-1600 31-12-9999 92012 Renovationsvirksomheder
01-01-1600 31-12-9999 92021 Rengøringsvirksomheder (sanitører)
01-01-1600 31-12-9999 92022 Vinduespolering
01-01-1600 31-12-9999 92023 Skorstensfejere
01-01-1600 31-12-9999 92024 Desinfektion, skadedyrsbekæmpelse o. lign.
01-01-1600 31-12-9999 93101 Højere læreanstalter
01-01-1600 31-12-9999 93102 Gymnasier, hf- og studenterkurser
01-01-1600 31-12-9999 93103 Børneskoler
01-01-1600 31-12-9999 93104 Højskoler, efterskoler og aftenskoler
01-01-1600 31-12-9999 93105 Handelsskoler, tekniske skoler, efg-skoler
01-01-1600 31-12-9999 93106 Fagskoler
01-01-1600 31-12-9999 93107 Specialskoler for handicappede
01-01-1600 31-12-9999 93108 Køreskoler
01-01-1600 31-12-9999 93109 Undervisning i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 93200 Forskningsinstitutioner
01-01-1600 31-12-9999 93311 Hospitaler, sanatorier og lignende
01-01-1600 31-12-9999 93312 Praktiserende læger
01-01-1600 31-12-9999 93313 Praktiserende tandlæger
01-01-1600 31-12-9999 93314 Praktiserende tandteknik.
01-01-1600 31-12-9999 93315 Dentallaboratorier
01-01-1600 31-12-9999 93316 Fødeklinikker og praktiserende jordemødre
01-01-1600 31-12-9999 93317 Fysioterapeutiske klinik.og praktiserende fys
01-01-1600 31-12-9999 93319 Institutioner og praktiserende inden for sun
01-01-1600 31-12-9999 93320 Dyrlægevirksomheder
01-01-1600 31-12-9999 93401 Velfærdsinstitutioner og foreninger for mødre
01-01-1600 31-12-9999 93402 Vuggestuer og børnehaver
01-01-1600 31-12-9999 93403 Daginstitutioner for børn og unge
01-01-1600 31-12-9999 93404 Hjem for børn og unge
01-01-1600 31-12-9999 93405 Velfærdsinstitutioner og foreninger for børn
01-01-1600 31-12-9999 93406 Velfærdsinstitutioner og foreninger for syge
01-01-1600 31-12-9999 93407 Velfærdsinstitutioner og foreninger for alkoh
01-01-1600 31-12-9999 93408 Velfærdsinstitutioner og foreninger for ældre
01-01-1600 31-12-9999 93409 Velfærdsinstitutioner og foreninger i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 93501 Arbejdsgiverforeninger og erhvervsorganisatio
01-01-1600 31-12-9999 93502 Lønmodtagerorganisationer
01-01-1600 31-12-9999 93503 Grundejerforeninger
01-01-1600 31-12-9999 93504 Lejerforeninger
01-01-1600 31-12-9999 93509 Økonomiske interesseorganisationer i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 93910 Religiøse foreninger og institutioner
01-01-1600 31-12-9999 93991 Politiske partier
01-01-1600 31-12-9999 93992 Politiske og ideologiske organisationer
01-01-1600 31-12-9999 93993 Faglige og oplysende foreninger
01-01-1600 31-12-9999 93994 Oplysende og kulturelle foreninger og institu
01-01-1600 31-12-9999 93995 Friluftsorganisationer
01-01-1600 31-12-9999 93996 Selskabelige foreninger og loger
01-01-1600 31-12-9999 93997 Elevråd
01-01-1600 31-12-9999 93998 Personaleforeninger
01-01-1600 31-12-9999 93999 Organisationer og institutioner i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 94110 Filmproduktion
01-01-1600 31-12-9999 94121 Filmudlejning
01-01-1600 31-12-9999 94122 Biografer
01-01-1600 31-12-9999 94129 Virksomheder i relation til film i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 94130 Radio og tv
01-01-1600 31-12-9999 94141 Teatre
01-01-1600 31-12-9999 94142 Orkestre
01-01-1600 31-12-9999 94143 Grammofonpladeindspilning
01-01-1600 31-12-9999 94149 Teatervirksomheder o.l.
01-01-1600 31-12-9999 94150 Selvstændigt udøvende kunstnere
01-01-1600 31-12-9999 94200 Biblioteker, museer, botan. og zoolog. haver
01-01-1600 31-12-9999 94901 Forlystelsesparker og cirkus m.v.
01-01-1600 31-12-9999 94902 Idrætsklubber og -sammenslutninger
01-01-1600 31-12-9999 94903 Idrætsanlæg
01-01-1600 31-12-9999 94909 Forlystelser, rekreation,heru. ride- og danse
01-01-1600 31-12-9999 95001 Reparation og anden servicevirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 95110 Reparation af skotøj og andre lædervarer
01-01-1600 31-12-9999 95121 Radio- og tv-reparations-værksteder
01-01-1600 31-12-9999 95122 Reparation af elektriske husholdningsmask. o.
01-01-1600 31-12-9999 95131 Autoreparationsværksteder
01-01-1600 31-12-9999 95132 Karosseriværksteder, undervognsbehandling
01-01-1600 31-12-9999 95133 Autolakerier
01-01-1600 31-12-9999 95134 Autoelektrikere
01-01-1600 31-12-9999 95139 Autoservice i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 95140 Reparation af ure
01-01-1600 31-12-9999 95150 Cykelreparationsværksted.
01-01-1600 31-12-9999 95190 Reparationsvirksomheder, herunder låsesmede
01-01-1600 31-12-9999 95201 Vaskerier
01-01-1600 31-12-9999 95202 Selvbetjeningsvaskerier
01-01-1600 31-12-9999 95203 Rulleforretninger
01-01-1600 31-12-9999 95204 Renserier og farverier
01-01-1600 31-12-9999 95205 Selvbetjeningsrenserier
01-01-1600 31-12-9999 95206 Indleveringssteder for renserier og vaskerie
01-01-1600 31-12-9999 95207 Udlejning af kitler,håndklæder o.l.
01-01-1600 31-12-9999 95400 Private husholdninger medans. medhjælp (barne
01-01-1600 31-12-9999 95911 Damefrisører, skønheds- saloner og solarier
01-01-1600 31-12-9999 95912 Herrefrisører
01-01-1600 31-12-9999 95913 Herre- og damefrisører
01-01-1600 31-12-9999 95920 Fotografiske virksomheder
01-01-1600 31-12-9999 95991 Udlejning af service o.l.
01-01-1600 31-12-9999 95992 Udlejningsvirksomhed i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 95993 Bedemænd og begravelsesvæsen
01-01-1600 31-12-9999 95999 Personlige tjenesteydelser i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 96001 Internationale organer
01-01-1600 31-12-9999 96002 Fremmede staters repræsentationer
01-01-1600 31-12-9999 99999 Uoplyst