Gå til sidens indhold

KMSKAT

Langt navn

Kommuneskat

Generel Beskrivelse

Skat til kommunen reduceret med skatteværdi af personfradraget.

Bemærk at amtsskatten for indbyggere i Københavns-, Frederiksberg og Bornholms Kommune(fra 2003) er inkluderet i kommuneskatten.

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Beregnet kommuneskat nedsat med skatteværdi af personfradrag og evt. nedslag for udenlandsk indkomst.

Kommuneskatten er lig med en procentsats af den skattepligtige indkomst (se variablen QSPLINDK). KMSKAT er reduceret med den skattemæssige værdi af personfradrag.

Kommunesammenlægning på Bornholm i 1993 betyder, at den tidligere amtsskat fra de bornholmske kommuner nu indgår som en del af kommuneskatten.

Skatteprocentsatsen varierer fra kommune til kommune og fra år til år.

Skatteprocenterne kan for 1980-2006 findes på: www.statistikbanken.dk/pskat eller for 2007og fremefter på: http://www.statistikbanken.dk/pskatx

Yderligere information findes publikationen "Skatter og afgifter" på: http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/skatter-og-afgifter.aspx?tab=pub

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel