Gå til sidens indhold

ATPBBES

Langt navn

ATP-bidrag på B-satsen i forbindelse med et ansættelsesforhold (AKM)

Generel Beskrivelse

ATP-bidrag på B-satsen i forbindelse med et ansættelsesforhold, både arbejsdgivers og lønmodtagers bidrag

B-satsen vedrører en række offentligt ansatte.

Variablen eksisterer fra 1997.

Detaljeret beskrivelse

ATPBBES indgår i variablen ATPSAML Hvor ATPSAML: Samlet ATP-bidrag i året

ATPBBES indeholder tillige Særlige SP bidrag på 1 pct. af arbejdsgiverbetalte sygedagpenge (for andet halvår 2002)

Satser for månedslønnede pr. år: 1166,40 kr.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel