Gå til sidens indhold

ARBPEN14

Langt navn

Bidrag til arbejdsgiveradministreret kapitalpensionsopsparing i forsikringsselskab, efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag

Generel Beskrivelse

Bidrag til arbejdsgiveradministreret kapitalforsikring i livs- eller pensionsforsikringsselskab efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. Kapitalforsikringsbidraget inkluderer eventuelle bidrag, der vedrører risikoforsikringer (kun udbetaling ved invaliditet eller død før aftalt tidspunkt). Bidraget fratrækkes det lønbeløb der indberettes af arbejdsgiveren til skat, og indgår dermed ikke i indkomstvariablene. ARBPEN14 indeholder også frivillige indbetalinger til kapitalpensionsordning (kun bidrag fra arbejdstager), hvor arbejdsgiveren foretager indbetalingen til pensionsordningen. Dvs., at beløbet fratrækkes det lønbeløb, der indberettes til SKAT, og indgår ikke i indkomstvariablene.

Fra 2013 er der ikke fradrag for indskud i kapitalpensionsordninger i den skattepligtige indkomst. Hvis der er tale om obligatoriske indbetalinger ifølge en kollektiv overenskomst indgået senest den 31. december 2012. gælder fradragsereglen til og med det indkomstår, hvor næste overenskomstfornyelse sker, dog ikke senere end indkomståret 2016.

Variablen eksisterer fra 1995.

Detaljeret beskrivelse

ARBPEN14 indgår i variablen QARBPENK

Hvor QARBPENK: Bidrag til arbejdsgiveradministrerede kapitalpensioner ekskl. arbejdsmarkedsbidrag

Arbejdsmarkedsbidraget udgør: 1994: 5 pct. af bidragsgrundlag 1995: 6 pct. af bidragsgrundlag 1996: 7 pct. af bidragsgrundlag fra og med 1997: 8 pct. af bidragsgrundlag

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel