Gå til sidens indhold

PRIPEN11_2012

Langt navn

Indbetalinger til privattegnede og privatadministrerede pensionsordninger, rateforsikring

Generel Beskrivelse

Indbetaling til privattegnet pensionsordning, rateforsikring. Rateforsikringsbidraget inkluderer bidrag der vedrører risikoforsikringer ( udbetaling ved invaliditet eller død før aftalt tidspunkt)

PRIPEN11_2012 er et bidrag, for hvilket der er skattefradrag i indkomstskatten. Bidragene til privattegnet pensionsordning fratrækkes ikke i de øvrige indkomstvariable. De betragtes dermed forskelligt fra de arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger.

Variablen eksisterer fra 2010.

Detaljeret beskrivelse

PRIPEN11_2012 indgår i variablen QPRIPENL

Hvor QPRIPENL: Bidrag til privattegnede pensioner med løbende udbetalinger, (livrente, rateopsparing i pengeinstitut og rateforsikring i forsikringsselskab).

I 2010 og 2011: PRIPEN11 = PRIPEN11_2012 +PRIPEN18

Fra 2010 er der loft over de samlede fradrag i personindkomsten for indbetalinger til rateopsparing, rateforsikring og ophørende livrente. Fradragsloftet gælder for summen af arbejdsgiveradministrede og privattegnede ordninger under et. For tidligere selvstændige samt sportsudøvere under 40 år er der undtagelser fra dette loft, jf. pensionsbeskatningslovens §15A og §15B, jf. følgende link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133111 Fradragsloft: 2010 og 2011 100.000 kr. 2012- 50.000 kr.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel