Gå til sidens indhold

BOSBOERN

Langt navn

Boligstøtte og børnetilskud

Generel Beskrivelse

Boligstøtten er lagt på hos den person i familien, der har søgt støtten.

Børnetilskuddet er lagt til den voksne i familier med en voksen, og i familier med to voksne er børnetilskuddet oftest lagt til hos kvinden.

Detaljeret beskrivelse

BOSBOERN=KORSTOETT+KORYDIAL

KORSTOETT = boligstøtte/boligydelse KORYDIAL = børnetilskud/børnefamilieydelse

Boligstøtte og børnetilskud er skattefri overførsler. De indgår ikke i indkomst-statistikken før 1984.

Reglerne for børnetilskud og børnefamilieydelse ændres i 1987, hvilket giver en kraftig stigning i 1987 og 1988. For yderligere detaljer, se variablen KORYDIAL under emnet højkvalitetsdokumentation.

Læs mere om emnet på undervariablene.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel