Gå til sidens indhold

AKTKOEB

Langt navn

Aktieoptionsaflønning, skattepligtig

Generel Beskrivelse

Aflønning af medarbejder i form af aktieoptioner og futures, skattepligtig efter ligningslovens §16 og 28. Værdien er opgjort i det år hvor den kommer til beskatning. Efter §16 i oprettelsesåret, og efter §28 i udnytteslesåret(salgsåret/afståelsesåret)

variablen eksisterer fra 2002.

Detaljeret beskrivelse

AKTKOEB indgår i variablen QAKTIE Hvor QAKTIE: Værdi af aktieoptionsaflønnning

AKTKOEB=QAKTIE bortset fra 2002 og 2003 hvor QAKTIE indeholder værdien af aktieoption hvor arbejdsgiver og arbejdstager indgår aftale om, at arbejdsgiveren betaler en afgift, og værdien af aktieoptionen er herefter skattefri for medarbejderen.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel