Gå til sidens indhold

RENTPBED

Langt navn

Renteindtægter af pantebreve der ikke er i depot inkl. renter af solgte og indfriede pantebreve, ekskl. renteindtægter fra udlandet og ekskl. renteindtægter i selvstændig virksomhed

Generel Beskrivelse

Renteindtægter af pantebreve, der ikke er i depot (herunder renter af solgte og indfriede pantebreve) Gevinst/tab på aktier og investeringsforeningsbeviser mv. der er udstedt af et investeringsselskab, jf ABL § 19 og på udloddende obligationsafdelinger, der udelukkende investerer i obligationer udstedt i fremmed valuta

Gevinst på udloddende obligationsafdelinger, der investerer i danske obligationer og på udloddende blandede afdelinger

Fortjeneste på investeringsforeningsbeviserne i udloddende aktiebaserede foreninger, såfremt investeringsforeningen ikke har valgt at gevinst og tab skal behandles efter samme regler som for aktier.

Ekskl. renteindtægter fra udlandet og ekskl renteindtægter i selvstændig virksomhed

Variablen eksisterer fra 1993 til 2009

Fra 2010 indberettes renteindtægter af pantebreve i depot sammen med andre kapitalindkomster, variabel (AFHFORM).

Detaljeret beskrivelse

RENTPBED indgår i variablen QRENTIND

Hvor QRENTIND: Samlede skattepligtige renteindtægter fra Danmark undtagen renteindtægt i selvstændig virksomhed

Fra 2006 er RENTPBED inkl. gevinst/tab på blandede og obligationsinvesterende investeringsforening og investeringsselskab/-forening ( før 2006 lå dette beløb AFHFORM.)

Hvor AFHFORM: Gevinst og tab ved afhændelse af formuegoder samt anden ikke specielt klassificeret kapitalindkomst. Variablen er ekskl. aktieindkomster samt kapitalindkomst i selvstændig virksomhed.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel