Gå til sidens indhold

FOSFUFRD

Langt navn

Pensionsbidrag privattegnet ordning med løbende udbetaling/ ratepension ( fradragsberttiget del)

Generel Beskrivelse

FOSFUFRD er lig med årets fradragsberettigede indbetalinger til følgende privattegnede pensionsordninger:

  • rateforsikring i pensionsøjemed
  • rateopsparing i pensionsøjemed
  • indeksordninger med løbende udbetaling

Der er også fradragsret for præmie mv. for: - livrente - overlevelsesrente - invaliderente - pensionsforsikring eller lignende hvis ordningen er indgået før 1. januar 1972.

FOSFUFRD indeholder alene fradragsberettigede indbetalinger til private ordninger, som ikke administreres af arbejdsgiveren.

Variablen eksisterer fra 1980.

Fra 2010 er der indført et maksimalt fradrag for rateforsikring og rateopsparing. maksimumsbeløbet er for arbejdsgiveradministreret og privattegnet rapension under et. for 2010 og 2011 er maksimumsbeløbet på 100.000 kr. For 2012 er maksimumsbeløbet på 50.000 kr.

Detaljeret beskrivelse

FOSFUFRD indgår i variablen ANFRAD

Hvor ANFRAD: Fradrag i personlig indkomst

Fra 2010 er der loft over de samlede fradrag i personindkomsten for indbetalinger til rateopsparing, rateforsikring og ophørende livrente. Fradragsloftet gælder for summen af arbejdsgiveradministrede og privattegnede ordninger under et. For tidligere selvstændige samt sportsudøvere under 40 år er der undtagelser fra dette loft, jf. pensionsbeskatningslovens §15A og §15B, jf. følgende link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133111 Fradragsloft: 2010 og 2011 100.000 kr.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel