Gå til sidens indhold

QSAR

Langt navn

En række engangsindtægter samt fortjeneste ved salg af ejendom under visse forudsætninger

Generel Beskrivelse

Den særlige indkomst omfatter en række engangsindtægter, bl.a.: - fratrædelsesgodtgørelse samt visse jubilæumsgratialer (1980-1991) - hædersgaver fra offentlige midler, legater, fonde mv. - vederlag for påtagelse af konkurrenceklausul - fortjeneste ved salg af fast ejendom.

Bemærk, at særlig indkomst også kan være negativ grundet realiserede kurstab

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Beskatning af gevinst ved salg af ejendomme

Erhvervsejendomme: 1980 - 1982 Gevinst ved salg af alle erhvervsejendomme ejet under to år

Fra 1983 inkluderes gevinst ved salg af alle erhvervsejendomme ejet under syv år (tidligere 2 år).

Fra 19. maj 1993 gevinst ved salg af alle erhvervsejendomme.

Boliger og sammerhuse: Fortjeneste ved salg af ejerlejligheder: Fra 1980 til 1989 er fortjeneste ved salg af lejligheden skattepligtig hvis ejeren har boet i lejligheden mindre end to år Fra 1990 er dette ændret til hvis ejeren ikke har boet i lejligheden

De samme regler gælder for en og to familiehuse samt sommerhuse, dog med følgende tilføjelse: Er det samlede grundareal over 1400 kvadratmeter, skal der selv om ejeren har boet i boligen betales skat af fortjenesten ved salg af ejendommen. Der er visse muligheder for undtagelser for 1400 kvadratmetergrænsen, jf. diverse årgange af publikationen "SKATTEN".

Væsentlige brud i QSAR: 1983-1984: QSAR meget lille i 1983 og 1984 sammenlignet med øvrige år - både meget færre personer med særlig indkomst og meget mindre beløb pr. person. Årsagen til dette brud kendes ikke.

Fra 1991: Fratrædelsesgodtgørelse samt visse jubilæumsgratialer udgår. flyttes til lønvariablen LOENMV.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel