Gå til sidens indhold

SDGFAT_NUL

Langt navn

Kriterie om Nulindkomster - SDG fattigdom

Generel Beskrivelse

Bineær markering af familier med en samlet indkomst, som er indenfor intervallet [-10 kr. ; +10 kr.] med eller uden grøn check.

Gruppen består primært af udlændigne. 87 pct. af gruppen bor på adresser med mere end en familie,m hvilket antyder de er forsørget af anden familie eller institutionaliseret. Endelig må det formodes at en del af gruppen ikke opholder sig i Danmark, men fortsat er tilmeldt forlkeregistret,

Personer i familier helt uden indkomst betegnes ikke som fattige.

Detaljeret beskrivelse

SDGFAT_NUL har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

D460202.TXT_SDGFAT_NUL - Kriterie om Nulindkomster - SDG fattigdom
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Familien har ingen indkomst ekskl. grøn check
1 Familien har indkomst