Gå til sidens indhold

KAPPENAF

Langt navn

Afgift af kapitalpensioner hævet i tide ( afgiftspligtige pensioner)

Generel Beskrivelse

Afgift af kapitalpensioner (opsparing eller forsikring) hævet i tide (alder mindst 60 år eller ved dødsfald, og for visse ordninger ved invaliditet). KAPPENAF indgår ikke i de generelle skattevariable i indkomststatistikken.

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Afgift af kapitalpensioner (kapitalopsparing og kapitalforsikring hævet i tide). KAPPENAF er et heraf-beløb af variablen HAEVPENAF (afgift af alle hævede pensioner).

Den del af kapitalopsparings- og kapitalforsikringsordninger (kapitalpensioner), der stammer fra indbetalinger før 1979, og hvor ordningen er oprettet før 1958, er afgiftsfri.

Kapitalpension hævet i tide er: Hævet kapitalopsparing eller kapitalforsikring, der hæves, når pensionsejeren er mellem 60 og 70 år, eller udbetaling ved pensionsejerens dødsfald eller for visse ordninger pension hævet ved invaliditet.

Afgiften af pensioner hævet i tide er generelt 40 pct.

For indbetalinger før 1980 vil der være andre afgiftssatser, jf. pensionsbeskatningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1120, 2006).

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel