Gå til sidens indhold

AEKVIVADISP

Langt navn

Familiens ækvivalerede disponible indkomst lagt på hver person i familien

Generel Beskrivelse

Familiens ækvivalerede disponible indkomst lagt på hver person i familien.

Den ækvivalerede disponible indkomst dannes for familien ved at lægge indkomsten for alle familiemedlememrne sammen og dividere dette beløb med et vægtet gennemsnit af antal personer i familien. Dettte beløb- familiens ækvivalerede disponible indkomst - lægges på hver enkelt person i familien- dvs. at alle personer i familien har den samme værdi af AEKVIVADISP

For at kunne sammenligne disponibel indkomst for personer som lever i familier af forskellig størrelse korrigeres indkomsten efter hvor stor familie, personen er en del af. Hvis personen bor alene er personens ækvivalerede indkomst lig med personens indkomst.

Den vægt der divideres med i beregningen af den ækvivalerde famileindkomst opgøres således: første voksne (over 14 år) tæller én, øvrige voksne tæller 0,5, og hvert barn(under 15 år) tæller 0,3.

Et par med to børn under 15 år, der har en "disponibel familieindkomst" på 420.000 kr. vil få en ækvivaleret indkomst på 420.000 kr./2,1 = 200.000 kr. Det betyder at alle fire personer i statistikken vil blive registreret med en ækvivalensindkomst på 200.000 kr.

Beløbene er i kroner og ører.

Variablen har ingen værdi for personer, hvor der ikke er mindst en fuldt skattepligtig person i familien som har været i Danmark både primo og ultimo året.

Variablen eksisterer fra 2010.

For øvrige personer er variablen NULL (tom)

Detaljeret beskrivelse

AEKVIVADISP har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel