Gå til sidens indhold

LEDIGHEDSYDELSE

Langt navn

Ydelse udbetalt til ledige personer visiteret til flexjob

Generel Beskrivelse

Personer visisteret til flexjob af kommunen er berettiget til ledighedsydelse indtil første ansættelse. Modtager personen kontanthjælp på tidspunktet for visiteringen til flexjob, fortsætter personen på kontanthjælp indtil første flexjob. Inkl enkelte andre ydelser fra kommunen

Variablen indeholder før 2017 i enkelte tilfælde indeholde andre ydelser bl.a. supplerende ydelse til brøkpensionister

Variablen eksisterer fra 2005

Detaljeret beskrivelse

Ledighedsydelse fra kommuner indgår som en del af de samlede skattepligtige ydelser fra kommuner : QBISTYD=( KONTHJ+KHFLYGT+REVAL)+(PASBOERN 1994-2004)+(fra 1999 INTGRAYD)+( fra 2000 EFTLEVHJ)+(fra 2002 VARMEHJALP+KONTSKFRI) +(fra 2005 LEDIGHEDSYDELSE)

Hvor: QBISTYD: Kontanthjælps-, aktiverings-, revaliderings, integrations-, og ledighedsydelse KONTHJ er kontanthjælp, KHFLYGT er aktiveringsydelse REVAL er revalideringsydelse INTGRAYD er integrationsydelse PASBOERN er andre ydelser fra kommuner end kontanthjælp, aktivering, revalidering, introduktionsydelse og efterlevelseshjælp VARMEHJALP er skattefri varmehjælp til pensionister (data forefindes ikke for 2008 og 2009) KONTSKFRI er skattefri kontanthjælpsydelser

Kommunerne indberetter i januar det forudgående års udbetalte beløb til Skats oplysningsseddelregister (COR). Fra 2008 Skats E_indkomstregister hvortil der indberettes mindst en gang pr. måned. I forbindelse med indberetningen skal indberettes kode for type af kontanthjælp. Ud over andre ydelser(LEDIGHEDSYDELSE) skal der indberettes kode for kontanthjælp til forsørgelse, revalidering, aktivering samt integrationsydelse.

Disse koder bruges ikke af SKAT, hvorfor kvaliteten vil være svingende. En anden usikkerhedskilde til disse koder er, at bistandsloven/lov om aktiv socialpolitik ændres over tid og har en langt højere opdeling på ydelseskategorier end de fire, der er bruges til indberetningen til COR. Dvs., at den enkelte indberetter i kommunen fx skal afgøre, om forrevalidering er kontanthjælps- eller revalide-ringsydelse i indberetningen. Ønskes mere detaljerede og præcise data vedr. kontanthjælpsydelser bør kontanthjælpsregisteret anvendes, jf. beskrivelsen af statistikområdet hjælp efter lov om aktiv socialpolitik mv.

Fra 1999 ttil 2004 ligger ledighedsydelsen i variablen PASBOERN.

Fra 2008 får aktivering og kontanthjælp til forsørgelse samme kode i indberetningen til SKAT. Beløbene fra SKAT for de fire kontanthjælpsydelser: kontanthjælp til forsørgelse, aktivering, revalidering, integrationsydelse og øvrig kontanthjælp summes sammen, og fordeles derefter som den skattepligtige del af disse er fordelt i ovennævnte kontanthjælpsregister.

Fra 2016 fordeles kontanthjælpsydelserne efter varigheder i registeret for offentligt forsørgede. Det giver et databrud, da kontanthjælpen har placeret personer på ledighedsydelse, revalidering, ledighedsydelse og kommunalt ressourceforløb på disse ydelser selv om de samtidig med, at de modtager ydelsen er aktiverede. I offentligt forsørgede placeres disse personer på aktivering, når de er under aktivering. Dvs., at kontanthjælp fordelt efter offentligt forsørgede giver færre personer og især mindre beløb på integrationsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse og kommunalt ressourceforløb. For 2015 giver skiftet fra udbetalt kontanthjælp til varigheder i offentligt forsørgede som fordelingsnøgle af kontanthjælpen et fald i antal personer på passsiv ledigdydelse mm. på 20 pct. og et i udbetalt ydelse på 29 pct.

Fra 2017: ekskl. enkelte andre ydelser fra kommunen( bla. supplerende kontanthjælp til førtidspensionister). Fra 2017 ligger disse ydelser i stedet i variablen KONTHJ og variablen KONTANTHJ_13.

Ledighedsydelsen ligger sammen med revalideringsydelse, aktiveringsydelse og integrationsydelse i variablen ANDBISTANDYD(andre ydelser fra kommuner og A-kasser ) .

Før 1994 ligger kontanthjælpsydelser i variablen KONT_GL (kontanthjælpsydelser 1980-1993).

Kontanthjælpsydelserne bliver hævet i 1994, samtidig med at størstedelen heraf bliver skattepligtig.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel