Gå til sidens indhold

ATPABES

Langt navn

Indbetalinger til ATP på A-satsen i forbindelse med et ansættelsesforhold, både arbejdstager og arbejdsgivers bidrag (AKM)

Generel Beskrivelse

Samlet indbetaling til arbejsdmarkedets tillægspension på A-satsen, både arbejdsgivers og arbejdstagers bidrag,

variablen eksisterer fra 1997.

Detaljeret beskrivelse

ATPABES indgår i variablen ATPSAML Hvor ATPSAML: Samlet ATP-bidrag i året

ATPABES Indeholder for personer ansat hos PRIVATE arbejdsgivere tillige: 1: det særlige tillægsbidrag på (50 pct. i 1997 og 100 pct. fra 1. januar 1998 til 30. juni 2002) af normalt ATP-bidrag i forbindelse med arbejdsgiverbetalte sygedagpenge (offentlige arbejdsgivere indeberetter med en særlig t-sats- beløb lagt i variablen ATPTBES). 2: det særlige SP bidrag på 1 pct. af disse sygedagpenge (fra 1998-2003) ( offentlige arbejdsgivere indberetter dette uden om SKAT direkte til ATP)

ATP A- satsen pr. år for månedslønnede excl. evt. indbetalinger i forbindelse med sygedagpenge: 1982-1987: 1166,40 kr. 1988-1989: 1749,60 kr. 1990-1995: 2332,80 kr. 1996-2005: 2682,90 kr. 2006-2008: 2926,80 kr. 2009- : 3240,00 kr.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel