Gå til sidens indhold

LIGNFRDP

Langt navn

Ligningsmæssige fradrag

Generel Beskrivelse

Ligningsmæssige fradrag er beløb der fratrækkes indkomsten i opgørelsen af den skattepligtige indkomst (se variablen QSPLINDK).

LIGNFRDP omfatter kontingent til fagforening, A-kasse og efterlønsbidrag. Endvidere indgår befordringsfradrag, underholdsbidrag til børn og tidligere ægtefælle, beskæftigelsesfradrag, indskud på etableringskonto og gaver til foreninger.

Variablen eksistrer fra 1987

Detaljeret beskrivelse

LIGNFRDP=ARBFORS+BEFORDR+UNDERHOL+ETABHUI+LOENMIO+FRADRAGBES(fra 2007)+gaver tilforeninger mv+standardfradrag for børnedagplejere, fiskere og sømænd

Hvor ARBFORS er arbejdsløshedsforsikring, faglige kontingenter, efterløns- og fleksydelsesbidrag BEFORDR er det selvangivne beløb vedr. befordring UNDERHOL er betalt underholdsbidrag
ETABHUI er indskud på etableringskonto LOENMIO er øvrige lønmodtagerudgifter FRADRAGBES er beskæftigelsesfradrag

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel