Gå til sidens indhold

INTGRAYD

Langt navn

Integrationsydelse til flygtninge-kontanthjælp til udlændinge

Generel Beskrivelse

Integrationsydelse til flygtninge, Integrationslovens kap. 5.

Fra 1. januar 2012 kontanthjælp til udlændinge

Fra 1999 får flygtninge ydelser efter integrationsloven Denne ydelse indberettes med egen kode til skat.

Detaljeret beskrivelse

Integrationsydelsen indgår som en del af de samlede skattepligtige ydelser fra kommuner: QBISTYD=( KONTHJ+KHFLYGT+REVAL+(PASBOERN 1994 til 2004)+(fra 1999f INTGRAYD)+( fra 2000 EFTLEVHJ) +(fra 2002 VARMEHJALP+KONTSKFRI)+(fra 2005 LEDIGHEDSYDELSE)

Hvor: KONTHJ er kontanthjælp, KHFLYGT er aktiveringsydelse REVAL er revalideringsydelse PASBOERN er øvrige ydelser fra kommuner ( fra 2000 især ledighedsydelse) VARMEHJALP er skattefri varmehjælp til pensionister (data forefindes ikke for 2008 og 2009) KONTSKFRI er skattefri kontanthjælpsydelser LEDIGHEDSYDELSE er Ydelse udbetalt til ledige personer visiteret til flexjob

Kommunerne indberetter i januar det forudgående års udbetalte beløb til Skats oplysningsseddelregister (COR), fra 2008 Skats E_indkomstregister hvortil der indberettes mindst en gang pr. måned. I forbindelse med indberetningen skal indberettes kode for type af kontanthjælp. Ud over integrationsydelse skal der indberettes kode for kontanthjælp, revalidering, aktivering samt øvrig kontanthjælp (fra 1999 ydelse efter lov om orlov, service og aktivlov).

Disse koder bruges ikke af SKAT, hvorfor kvaliteten vil være svingende. En anden usikkerhedskilde til disse koder er, at bistandsloven/lov om aktiv socialpolitik ændres over tid og har en langt højere opdeling på ydelseskategorier end de fire, der bruges til indberetningen til COR. Dvs., at den enkelte indberetter i kommunen fx skal afgøre, om forrevalidering er kontanthjælps- eller revalideringsydelse i indberetningen. Ønskes mere detaljerede og præcise data vedr. kontanthjælpsydelser bør kontanthjælpsregisteret eller den sammenhængende socialstatistik anvendes, jf. beskrivelsen af statistikområdet hjælp efter lov om aktiv socialpolitik mv.

Fra 2008 får aktivering og kontanthjælp til forsørgelse samme kode i indberetningen til SKAT. Beløbene fra SKAT for de fem kontanthjælpsydelser: kontanthjælp til forsørgelse, aktivering, revalidering m, introduktionsydelse og øvrig kontanthjælp summes sammen, og fordeles derefter som den skattepligtige del af disse er fordelt i ovennævnte kontanthjælpsregister.

Fra 2016 fordeles kontanthjælpsydelserne efter varigheder i registeret for offentligt forsørgede. Det giver et databrud, da kontanthjælpen har placeret personer på ledighedsydelse, revalidering, ledighedsydelse og kommunalt ressourceforløb på disse ydelser selv om de samtidig med, at de modtager ydelsen er aktiverede. I offentligt forsørgede placeres disse personer på aktivering, når de er under aktivering. Dvs., at kontanthjælp fordelt efter offentligt forsørgede giver færre personer og især mindre beløb på integrationsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse og kommunalt ressourceforløb. For 2015 giver skiftet fra udbetalt kontanthjælp til varigheder i offentligt forsørgede som fordelingsnøgle af kontanthjælpen et fald i antal personer på passsiv integrationsydelse på 6 pct. og et i udbetalt beløb på 59 pct.

Introduktionsydelse ligger sammen med revalideringsydelse, aktiveringsydelse og andre ydelser fra kommuner i variablen ANDBISTANDYD(andre ydelser fra kommuner og A-kasser ) .

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel