Gå til sidens indhold

ADAGP

Langt navn

Syge- og barselsdagpenge udbetalt af kommunerne ekskl. udbetaling til selvstændige

Generel Beskrivelse

Dagpenge ved barsel, sygdom og ulykke, der er A-indkomst udbetalt af kommune.- ekskl. udbetaling til selvstændige(ligger i variablen BDAGP)

Detaljeret beskrivelse

Bemærk, at der primært er registreret sygedagpenge for privat ansatte, da offentligt ansatte som hovedregel får løn under sygdom. Variablen eksisterer fra 1980.

1991-1993 (i denne periode formentlig inkl. revalideringsydelse)

ADAGP indgår i variablen ANDBISTANDYD (Andre ydelser fra kommuner og a-kasser) ADAGP indgår i variablen QSYGEDAG ( fra 2002- kommunalt og arbejdsgiverbetalte sygedagpenge- denne variabel indgår i ANDBISTANDYD)

Arbejdsgiverbetalte sygedagpenge findes i variablen ADAGPAG (1994-2001) og ADAGPAGN (fra 2002)

Arbejdsgiverbetalt sygedagpengeperiodes maxlængde( der kan væe flere sygedagpengeperioder på et år): 1. januar 1987 5 uger

1980 op til 5 uger (refusion for 4 og 5. uge i perioden) 1. januar 1981 op til 5 uger. 1. april 1983 op til 13 uger. 1. april 1987 op til 5 uger 1. april 1988 (Privat arbejdsgiver op til 5 uger, får refunderet ud over 1. uge) (offentlig arbejdsgiver udbetaler op til 13 uger ) 2. april 1990 (privat arbejdsgiver op til 2 uger) ( offentlig arbejdsgiver til og med 31. dec. 1999 hele perioden derefter 2 uger) 2. april 2007 op til 15 kalenderadge 2. juni 2008 op til21 kalenderdage 2. januar 2012 op til 30 kalenderdage

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel