Gå til sidens indhold

KONT_GL

Langt navn

Kontanthjælpsydelser 1980 - 1993

Generel Beskrivelse

Kontanthjælpsydelser 1980-1993. 1980-1982 indeholder variablen også revalideringsydelser.

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Kontanthjælpsydelser 1980-1993 efter lov om social bistand (bistandsloven), 1980-1982 inkl. revalideringsydelser.

Hjælp efter bistandslovens §37-42 om forbigående hjælp og §43-45 om varig hjælp, samt hjælp efter kapitel 11 om hjælp i særlige tilfælde, indgår ikke i KONT_GL.

Fra 1983 indeholder variablen ikke hjælp efter § 42 (revalideringsydelse).

Beløbet indgår ikke i den skattepligtige indkomst, men nedsætter personfradraget ( for sambeskattede hos den ægtefælle med størst skattepligtig indkomst)

Fra 1994, se variablen KONTHJ (kontanthjælp) og KHFLYGT(aktivering af kontanthjælpsmodtagere)

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel