Gå til sidens indhold

TILBTOT

Langt navn

Skattefrit tillæg til førtidspensionister inkl. tidligere førtidspensionister overgået til folkepension

Generel Beskrivelse

Skattefrit tillæg til førtidspensionister inkl. tidligere førtidspensionister overgået til folkepensionr opregnet til helår.

Før 1997 haves alene Beløb for førtidspension i januar måned. For 1995 beregnes TILBTOT på følgende måde: For personer med førtidspension både 1. januar 1995 og 1. januar 1996 beregnes beløbet januar 1995 gange 12. Personer, der dør i løbet af året, ganges med antal måneder inden dødsfald. For personer med beløb januar 1996, men ikke januar 1995, beregnes beløbet som beløb januar 1996 gange 6.

Fra 1997 haves årsbeløb.

TILBTOT indeholder ikke: -Almindeligt og udvidet helbredstillæg (tilskud til medicin, tandlæge , fysioterapi mm.)

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

De skattefrie tillæg omfatter følgende ydelser: Førtidsbeløb, invaliditetsbeløb/tillæg, bistandsplejetillæg,invaliditetsydelse og fra 2007 særligt tillæg. Selv om folkepensionsalderen er nedsat til 65 år, fortsætter førtidsbeløb og invaliditetsbeløb, til personen bliver 67 år. For detaljeret oplysning om satser, se diverse årgange publikationen "Sociale ydelser".

Variablen TILBTOT haves først fra 1984, men tillæg til førtidspensionister (før 1984 invalidepensionister) eksisterede også før 1984.

Der mangler beløb vedr. særligt tillæg for pensionister på almindelig og forhøjet almindelig førtidspension i 2006.

Tillægget er skattefrit også efter reformen i 1994, hvor den almindelige folke-og førtidspension hæves og gøres skattepligtig.

Fra 1. januar 2003 ændres reglerne for nye førtidspensionister. Fra 1. januar 2003 hæves tillægget og bliver skattepligtig, hvilket betyder, at variablen TILBTOT har værdien 0 for personer, der søgt om førtidspension efter udgangen af 2002 (her er beløbet en del af den almindelige folke-og førtidspension); se også variablen QPENSNY. Det skattefrie tillæg bevares for personer, som har søgt om førtidspension før 1. januar 2003 og fået tildelt førtidspension.

Se også http://www.dst.dk/varedeklaration/941.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel