Gå til sidens indhold

SDG_FATTIG

Langt navn

Relativt fattige - SDG indikator

Generel Beskrivelse

En person eller en familie betragtes som relativt fattig, såfremt de både har: - En ækvivaleret disponibel indkomst under lavindkomstgrænsen i året - En ækvivaleret nettoformue ekskl. pension under lavindkomstgrænsen ved årets start

Lavindkomstgrænsen er fastsat til 50 pct. af medianindkomsten målt på ækvivaleret disponibel indkomst. Den følger derved den gernerelle indkomstudvikling i samfundet.

Personer i familier, hvor hovedforsørgeren i familien er studerende, samt unge der er flyttet hjemmefra i løbet af året, bliver ikke betegnet som fattige, selvom de opfylder ovenstående betingelser.

Læs mere om indikatoren på: https://www.dst.dk/ext/arbejde-loen-og-indkomst/Relativ_fattigdom_SDG--pdf https://www.dst.dk/ext/8605388037/0/velfaerd/Relativ-fattigdom-og-ydelseskommision--pdf

Detaljeret beskrivelse

Kriterierne som skal være opfyldt er: - SDGFAT_LAVINDKOMST=1 - SDGFAT_HJFRA=1 - SDGFAT_NF=1 - SDGFAT_NUL=1 - SDGFAT_STUD=1

Læs mere om indikatoren for relativ fattigdom på

Værdisæt

D460202.TXT_SDG_FATTIG - Relativt fattige - SDG indikator
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Personen er ikke relativt fattig efter SDG definitionen
1 Personen er relativt fattig efter SDG definitionen