Gå til sidens indhold

PRIPEN18

Langt navn

Indbetalinger til ophørende livrente- privattegnet og privatadministreret

Generel Beskrivelse

Ophørende livrente- i forbindelse med en privattegnet pensionsordning

Variablen eksistrer fra år 2010.

Detaljeret beskrivelse

PRIPEN18 indgår i variablen QPRIPENL

Hvor QPRIPENL: Bidrag til privattegnede pensioner med løbende udbetalinger, (livrente, rateopsparing i pengeinstitut og rateforsikring i forsikringsselskab).

Fra 2010 er der loft over de samlede fradrag i personindkomsten for indbetalinger til rateopsparing, rateforsikring og ophørende livrente. Fradragsloftet gælder for summen af arbejdsgiveradministrede og privattegnede ordninger under et. For tidligere selvstændige samt sportsudøvere under 40 år er der undtagelser fra dette loft, jf. pensionsbeskatningslovens §15A og §15B, jf. følgende link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133111

Fradragsloft: 2010 og 2011 100.000 kr. 2012- 50.000 kr.

I 2010 og 2011: PRIPEN11 = PRIPEN11_2012 +PRIPEN18

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel