Gå til sidens indhold

QAKTIE

Langt navn

Værdi af aktieoptionsaflønnning

Generel Beskrivelse

Aflønning af medarbejder i form af aktieoptioner og futures, skattepligtig efter ligningslovens §16 og 28. Værdien er opgjort i det år hvor den kommer til beskatning. Efter §16 i oprettelsesåret, og efter §28 i udnytteslesåret(salgsåret/afståelsesåret)

Variablen eksisterer fra 2002.

Detaljeret beskrivelse

QAKTIE indgår i variablen LOENMV Hvor LOENMV: Lønindkomst i alt

Ændringer: I 2002 og 2003 inkl. værdien af aktieoption hvor arbejdsgiver og arbejdstager indgår aftale om, at arbejdsgiveren betaler en afgift, og værdien af aktieoptionen er herefter skattefri for medarbejderen.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel