Gå til sidens indhold

QPENSPRI

Langt navn

Udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner(ekskl.tjenestemandspension) og private pensioner fra Danmark

Generel Beskrivelse

Pensionsudbetalinger fra ordninger i pensionskasser, forsikringsselskaber og pengeinstitutter - ordninger med løbende udbetaling eller rateudbetaling og udbetalinger fra indekskontrakter.

QPENSPRI indeholder ikke engangsudbetalinger, altså ingen af følgende udbetalinger: - Hævede kapitalpensioner (variablen KAPPEN) - Pensioner hævet i utide (indgår i variablen HAEVPEN sammen med hævede kapitalpensioner) - Engangsudbetalinger fra lønmodtagernes dyrtidsfond og ATP, herunder særlig pension (SP).

Beløb i kr. og ører.

Detaljeret beskrivelse

Variablen QANDPENS (udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner(ekskl. tjenestemandspension) og private pensioner) er lig med QPENSPRI tillagt pension fra udlandet (fra 1998) samt pensionsudbetalinger fra tidligere arbejdsgiver (fra 1994).

QPENSPRI-beløb ligger før 1991 i variablen RESUINK_GL.

Beløbene i variablen QPENSPRI er fastlagt i en model, jf. vedlagte bilag, "opgørelse_af_private_pensioner.doc". QPENSPRI er derfor behæftet med nogen usikkerhed.

Fra 2004 er udbetalinger fra nogle mindre firmapensionskasser inkluderet i opgørelserne, jf. vedlagte bilag.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel